Helseministeren med oppfordring til kommuner i Midt-Norge

Et personlig engasjement for Helseplattformen kom tydelig fram da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møtte ordførere og kommunedirektører fra hele Midt-Norge i årets andre uke.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Statsråd Ingvild Kjerkol.
- Helseplattformen vil gi kommunene store gevinster, sier statsråd Ingvild Kjerkol.

- Det er viktig at kommuner og fastleger i helseregionen Midt-Norge samler seg og tar Helseplattformen i bruk, slik at målet om «Én innbygger – én journal» kan realiseres i regionen som et virkelig pilotprosjekt – og et utstillingsvindu for resten av landet, sa Kjerkol.

- Det vil gi store gevinster for hele helse- og omsorgstjenesten, gi bedre og sikrere pasientforløp og gi innbyggerne bedre innsikt og tilgang til egen helse - uavhengig av hvem som gir dem helsehjelp.

Rundt 200 kommunedirektører og ordførere deltok i det digitale informasjonsmøtet om Helseplattformen. Arrangører var KS og Trondheim kommune. I innlegget sitt trakk Kjerkol fram arbeidet i Midt-Norge som en inspirasjon for resten av landet.

Synlige gevinster

Statsråden understreket behovet for en helhetlig helsetjeneste: - Framtidas journalløsninger skal understøtte en helhetlig samhandling og styrke pasientenes mulighet til å ta del i eget behandlingsopplegg. Og gjennom Helseplattformen er det nettopp det som er i ferd med å bli realisert i Midt-Norge, sa Kjerkol.

- Utviklinga av journalløsninger vil gi gevinster for pasientbehandling og gi helsepersonell tilgang til helt nødvendig og relevant informasjon. Disse gevinstene vil bli raskt synlige i Midt-Norge fordi systemet legger til rette for god informasjon og samhandling.

Løsningen for Midt-Norge

Kjerkol berømmet Trondheim kommune for den lederrollen de har tatt i arbeidet og oppfordret kommunen og KS til å «fortsette å være motor for å binde sammen regionen». Hun berømmet spesielt etableringen av Samarbeidsråd for opsjonskommuner, som ivaretar kommunenes interesser i Helseplattformen.

- Det er krevende å gå i front, men dere vil også være de første til å høste gevinstene, sa Kjerkol.

- Det er ønskelig at alle kommuner blir med, og så tidlig som mulig – det gir også større mulighet for innflytelse jo tidligere man blir med. Så er det etablert en tilskuddsordning fra den tidligere regjeringen som sikrer at kommuner og fastleger ikke må ta risiko for eventuell manglende deltakelse fra andre.

Kjerkol trakk fram at staten likestiller sitt bidrag til kommunene i Midt-Norge og i resten av landet. – Det foreligger ikke planer fra staten i dag som tilsier at kommunene utenfor Midt-Norge får bedre finansieringsbetingelser til Felles kommunal journal (FKJ). I FKJ er det lagt til grunn at kommunene tar alle kostnader til investering og drift, staten bidrar kun til finansiering av programaktivitetene, slik det også er gjort med Helseplattformen.

Som sin forgjenger Bent Høie, presiserte Kjerkol at arbeidet med Felles kommunal journal gjelder for kommunene utenfor Midt-Norge.

– I Midt-Norge er det Helseplattformen som er løsningen for å nå målet om «Én innbygger – én journal». Betingelsene for deltakelse har ligget fast hele tida.

- Jeg skjønner at dette er nytt. At kommunene samarbeider med en helseregion i å anskaffe noe i et fellesskap, har ingen gjort før. Men man må se på dette som når man anskaffer annen infrastruktur. Vi vet at dette koster. Hvis ikke framtidsretta investeringer gjøres i dag, innebærer det større kostnader lengre fram i tid. Helseplattformen vil lette arbeidsprosesser, gi tidsgevinster, øke mulighet for kunnskapsdeling og heve kompetansen, sa statsråden.

Jobber med fastlegene

- Vi er veldig obs på utfordringene med å få med fastlegene, og her har jeg dialog med eierne av Helseplattformen for å se om vi kan finne en løsning som ligger innenfor det handlingsrommet vi har innenfor den etablerte tilskuddsordninga. Det jobber vi med, og det kan dere være trygge på, sa Kjerkol til ordførerne og kommunedirektørene.

- Dere skal være en regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet. Det betyr ikke at Midt-Norge er en prøvekanin for resten av landet, men et utstillingsvindu og en inspirasjon til hvordan helsetjenester skal utvikles i hele landet. Jeg har personlig interesse av at Helseplattformen lykkes, sa Kjerkol.

Kjerkol fortalte videre at hun som parlamentariker har besøkt flere av Epics kunder i andre land, helsevirksomheter som bruker systemet Helseplattformen nå innfører.

- Hvis alle trøndere og folk fra Møre og Romsdal kan få HelsaMi som en app på mobiltelefonen, vet jeg at resten av landet vil bli ganske misunnelig, sa hun til kommunelederne fra hele Midt-Norge.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?