Hun er den nye kommunalsjefen for kvalitet og samhandling

Marianne Hyldmo er ansatt i den nyopprettede stillingen som kommunalsjef i Trondheim kommune innenfor kvalitet og samhandling på helse- og velferdsområdet.

Sist oppdatert: 19.10.2022

Foto av Marianne Hyldmo
Marianne Hyldmo er ansatt som ny kommunalsjef i Trondheim kommune.

Hun kommer fra stillingen som leder for utviklingsseksjonen i Helse og omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Tidligere har hun blant annet vært underdirektør for utvikling i sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, avdelingsleder for NAV Lerkendal og fagkoordinator i Trondheim kommune ved Helse- og velferd forvaltning Lerkendal.

- Jeg setter pris på tilliten og er veldig glad for muligheten til å være en del av det laget som skal lede Helse og Velferd i Trondheim kommune framover, sier Hyldmo. 

- Trondheim kommune er godt forspent med dyktige fagfolk og ledere. Jeg ser fram til å bli kjent med de som jobber innenfor tjenesteområdene som jeg får overordnet ansvar for. Det blir spennende å samarbeide med dem og andre deler av virksomheten for å videreutvikle helse- og velferdsområdet i Trondheim, sier hun.

Kommunalsjefområdet som Hyldmo skal lede har ansvar for koordinering og tildeling av bo- og tjenestetilbud og for kvalitetssystemet og de digitale løsningene i disse tjenestene. Kommunalsjefområdet vil ved oppstart bestå av tjenestene fra dagens Helse- og velferdskontor samt Enhet for service og internkontroll.

Oppgavene vil være koordinering og tildeling av boliger og tjenester samt sektorens kvalitetssystem og internkontroll. I tillegg inngår videreutvikling og implementering av velferdsteknologi og digitale løsninger i tjenestene.

Hyldmo vil ha ansvar for koordinering og tildeling av av et bredt spekter av tjenester av stor betydning for kommunens innbyggere. Tjenesten hun skal lede skal sikre god dialog med tjenestemottakere og tett samhandling med andre kommunalområder og eksterne aktører.

Helse og velferd i Trondheim kommune har startet en prosess for omstilling av tjenestetilbudene for å være godt rustet i årene framover. I den forbindelse er det etablert et utviklingsprogram “Bærekraftige helse- og velferdstjenester” for å realisere områdets strategier og politiske beslutninger. Marianne Hyldmo skal lede arbeidet med å bygge opp en samlet tjeneste som bidrar til god koordinering og utnyttelse av ressursene i helse og velferdstjenestene. Kommunalsjefområdet omfatter ved oppstart ca. 200 medarbeidere og et samlet budsjett på ca. 330 mill.

Det var i alt 15 søkere til stillingen. Marianne Hyldmo tiltrer i den nye stillingen ved årsskiftet.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward