Ingen flytting for beboerne i Jarleveien

Beboerne i Jarleveien 10 kan bli boende på adressen mens bygget renoveres. Kommunedirektøren vurderer dette som den beste løsningen etter at det ikke har lyktes å finne erstatningsboliger.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Jarleveien 10

Flere leiligheter i Jarleveien 10 fikk store skader etter en brann i juli i fjor. Etter brannen har  flere mulige midlertidige  erstatningsboliger vært  vurdert. Innherredsveien 51 ble skrinlagt av hensyn til det videre arbeidet med områdeløft Lademoen. Det er heller ikke lenger aktuelt med modulbygg på Østmarka fordi det har vært vanskelig å få tak i modulbygg av riktig størrelse og kvalitet.  

Planen videre blir derfor å gjennomføre renoveringen av Jarleveien uten å flytte beboerne mer enn nødvendig. Renoveringen vil skje etasje for etasje. Noen beboere vil flytte til hybelavdelingen i Jarleveien under arbeidet, andre vil bli boende i sin egen leilighet. Beboerne flytter tilbake når etasjen er ferdig renovert. 

Løsningen er utfordrende fordi beboerne bor og har tjenester samtidig som det pågår en omfattende rehabilitering i bygget. En del tiltak må settes i verk for å ivareta beboernes trivsel og  sikkerhet. Rehabiliteringen blir derfor mer tidkrevende. Dette er årsaken til at  denne løsningen ikke ble valgt i første omgang. Kommunedirektøren vurderer likevel at denne løsningen helhetlig sett blir den minst belastende for beboerne. 

Beboerne er orientert om kommunedirektørens beslutning. 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward