Bærekraftsarbeidet skal rigges på nytt og forsterkes

Trondheim kommune har de siste tre årene hatt FN-status som Centre of Excellence på vegne av UNECE. Denne statusen gikk ut 23. august i år.

Sist oppdatert: 18.10.2022

Bilde av alle bærekraftsmålene satt oppå hverandre. En gutt sitter på toppen, mens to jenter løfter opp det siste målet.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nå ønsker kommunedirektøren å bruke erfaringene fra Bærekraftssenteret til å se hvordan bærekraftsarbeidet skal videreutvikles og integreres bedre i kommunen og samfunnet for øvrig.

- Vi jobber med bærekraft på alle områder, og står foran betydelige satsinger på sosial bærekraft og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Det skjer også mye rundt gjenbruk, ombruk og sirkulærøkonomi, sier kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Smilende Morten Wolden
Kommunedirektøren gleder seg til å videreutvikle bærekraftsarbeidet i kommunen.

Oppnådde mye

Bærekraftsenteret i Trondheim har oppnådd nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Et eget rammeverk som systematiserer arbeidet med bærekraftig omstilling er ett av prosjektene som er utviklet lokalt og som EU-kommisjonen ser på som en av de viktigste innovasjonene på tvers av alle EU-programmer i 2019. Senteret opprettet også en egen bærekraftsklinikk hvor norske og internasjonale studenter hjelper bedrifter med å bli mer bærekraftige.

I løpet av høsten skal formannskapet ta stilling til hvordan bærekraftsarbeidet i kommunen skal organiseres og om kommunen skal søke om FN-status på nytt.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?