Nytt energimarked i Trondheim testes nå

Startskuddet for testing av et eget fleksibilitetsmarked for strøm gikk på Brattøra 4. juli. For første gang kan byggeiere få dele strøm mellom egne bygg og handle strøm med naboen.

Sist oppdatert: 05.07.2022

Prosjektleder Bernhard Kvaal fra AI avdelingen i Trønderenergi ser på en skjerm hvor vi ser handel av ikkereist strøm.
Prosjektleder Bernhard Kvaal fra Trønderenergi viser handel av lokal tilgjengelig strøm.

Det betyr at 4. juli blir en milepæl for strømhandel. Strømsalg mellom nabobygg og kunstig intelligens skal hjelpe oss å utnytte lokal tilgjengelig strøm.

Fleksibilitet har et stort potensial

- Vi antar at 10 prosent av alt strømforbruk er fleksibelt og kan flyttes i tid og volum. Per i dag finnes det ikke noen insentiver til at bygg samarbeider om å produsere og forbruke optimalt i forhold til hverandre. Det er det vi nå skal forske på, og vi mener at Norge og Europa har et stort potensial til å utnytte fleksibilitet på en slik måte at det sparer nettutbygging, sier prosjektleder Bernhard Kvaal i TrønderEnergi.

Portrett av Bjørn Ove Berthelsen
Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune gleder seg over at energimarkedet nå skal testes både på Brattøra og Sluppen.

- Mulighetene som strømsalg mellom bygg gir oss i dette prosjektet betyr at vi klarer å utnytte den strømmen vi har tilgjengelig lokalt mye mer effektivt. Nå tester vi, og resultatene herfra blir viktige for fremtidens energiutfordringer, sier prosjektleder for +CityxChange i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen.

Fleksibilitetsmarkedet er en del av EU-prosjektet +CityxChange og målet for markedet er å fremme at lokal produksjon brukes lokalt. På den måten er ønsket å oppnå energipositive bydeler, som betyr at det produseres like mye energi som det forbrukes i samme område i løpet av et år.

Energimarkedet skal testes flere steder

Det er TrønderEnergi som er ansvarlige for å etablere og drifte markedet. Senere i år skal energimarkedet settes i gang på Sluppen i samarbeid med R. Kjeldsberg.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, ABB, Volue, IOTA, samt byggeierne som deltar eller stiller sine bygg til rådighet. I tillegg samarbeider +CityxChange med Enova sitt storskalaprosjekt; Brattøra Mikronett, der Entra, Skanska, Trondheim kommune og andre deltar.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward