Priser - leie av grunn

Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2024

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09: kr. 678 per m² 
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10: kr. 1147 per m² 
 • Vintersesong 16.10.-31.03.: kr. 396 per m²
 • Indre del av Torvet. Per måned: kr. 334 per m² 

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09: kr. 344 per m² 
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10: kr. 615 per m² 
 • Vintersesong 16.10.-31.03: kr. 198 per m² 
 • Indre del av Torvet. Per måned: kr. 167 per m² 

Leie av grunn for arrangement

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune, Eierskapsenheten.

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
Torvet per kvadrant Kr. 8 240 Per dag
Riggsats, per kvadrant Kr. 6 180 Per dag
Torvet, hele Kr. 17 627 Per dag
Riggsats, Torvet hele Kr. 13 220 Per dag 
Større byrom Kr. 8 031 Per dag
Riggsats, Større byrom Kr. 6 023 Per dag
Gateløp Kr. 2 608 Per dag per gateløp
Riggsats, Gateløp Kr. 1 956 Per dag per gateløp
Andre byrom i sentrum Kr. 3 963 Per dag
Riggsats, Alle byrom i sentrum Kr. 2 972 Per dag
Bydelsarrangement Etter avtale Leieavtale skal inngås
Mindre idrettsarrangement utenfor sentrum Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i privat regi Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med sponsor/kommersielt Arrangementssatser Per dag
Sponsorprofilering i byrom/gateløp Kr. 1 252 Per dag, per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement Kr. 16 792  
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Nye avgiftssatser for gateparkering, leie av offentlig grunn og andre byrom

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass unntatt offentlig trafikkområder

Satser for 2024:

Riggområder i utkantstrøk:

 • per 100 m2: kr. 365 per måned

Riggområder sentrale strøk:

 • per 100 m2: kr. 1 460 per måned

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema til Eierskapsenheten.

Areal regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal mv., som driftes og/eller vedlikeholdes av offentlig myndighet skal søkes til Bydrift, Gravemeldingstjenesten. I disse tilfellene gjelder Gravemeldingens satser.
Se link til skjema: www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/veg/container/.

Øvrige offentlige areal søkes til Eierskapsenheten.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Type leie Takst
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade. Kr. 20 000
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. Kr. 27 640
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder. Kr. 16 584
Leie på kommunal mast med påhengt skap. Kr. 8 344
Leie av kommunal grunn til skap Kr. 8 344
Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr. Kr. 16 584
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 16 584
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 8 344

Leie av grunn for andre tiltak

 • Andre tiltak: 334 kr per m², per måned
 • Urban dyrking: 5 kr per m², per måned
 • Bikuber: 100 kr per kube per år
 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: fra kr. 75 000-250 000. Engangsleie så lenge bygningen står. 
 • Ombygging og lignende: fra kr. 30 000-100 000. Engangsleie i tiltakets levetid
 • Mindre tiltak, lagring (ikke rigg).: kr. 57, per m² per måned
 • Større tiltak, lagring (ikke rigg), per 100 m².: kr. 1000 per måned
 • Mellomlagring av gjenbruksmaterialer mv: kr 3,50 per m² per måned
 • Rigg, utkantstrøk per 100 m²:  kr 365 per måned
 • Rigg, sentrale strøk per 100 m²: kr 1460 per måned
 • Rigg uten avtale: fra kr 1147 per 100 m² per uke
 • Langtidsleie,salgsstativ i tilknytning til fast utsalgssted: Ingen betaling, leieavtale skal inngås. 

Prisliste, Bystyrets vedtak 21.12.2023

Prisliste

Sist oppdatert: 18.01.2024

Fant du det du lette etter?