Bærekraft og smartby

Bærekraft og smartby

FNs bærekraftsmål skal innarbeides i kommunens planprosesser, budsjettprosesser, organisasjons- og kompetanseutvikling, og i innbyggerinvolveringen.

Mennesker som trener

Kunnskapsmiljøer og løsninger

Kommunedirektøren skal bruke byens utgangspunkt som universitetskommune og foregangskommune med FN-status til å synliggjøre kunnskapsmiljøer og løsninger fra Trondheimsregionen både nasjonalt og internasjonalt, gjennom smartbyprosjekter som Plussbyen (Positive City Exchange).

Bærekraftssenteret

For å støtte bærekraftsarbeidet både lokalt og regionalt har kommunedirektøren etablert et sekretariat, kalt Bærekraftssenteret.

Bærekraftssenteret er et formalisert samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund, NTNU, SINTEF, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trøndelags Europakontor.

Deling av data

For å lykkes med samarbeid blir tilgang til relevante data viktigere. En av hovedpilarene i utviklingen av av Trondheim som en smart og bærekraftig by er systemet for å samle, bearbeide og dele data. Dette er viktig blant annet for å nå ambisiøse klimamål.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 20.10.2020

Fant du det du lette etter?