Våre satsingsområder

Trondheim kommune har som motto å være «åpen, kompetent og modig». Vi jobber for en enda mer bærekraftig kommune, en kommune der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, delta i samfunnsdebatten og hvor våre kommunale tjenester bidrar til gode liv, forhindrer utenforskap og utvikles sammen med brukerne.

 

Helse og velferd

Helse- og velferdstjenestene skal bidra til at byens innbyggere opplever mening, tilhørighet og selvstendige liv.

Idrett, kultur og fritid

Trondheim kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for alle.

Byens utvikling

Vi skaper den byen vi vil ha sammen.

Lokaldemokratiet

Trondheim skal være et godt og levende lokaldemokrati der byens innbyggere skal ha gode muligheter til å komme med sine innspill, del ...

Kommuneøkonomien

Trondheim kommune skal ha en sunn økonomi som gir handlingsrom for viktige satsinger, gode kommunale tilbud og trygge og gode arbeids ...

Forskning, utvikling og næring

Trondheims viktigste konkurransefortrinn er våre kunnskaps-, innovasjons- og teknologimiljøer.

Bærekraft og smartby

FNs bærekraftsmål skal innarbeides i kommunens planprosesser, budsjettprosesser, organisasjons- og kompetanseutvikling, og i innbygge ...

Arbeidsmiljø og utvikling

Det er en forventning om lavere skatteinngang og en høyere andel pleietrengende eldre fremover.

Fant du det du lette etter?