Helse og velferd

Helse og velferd

Helse- og velferdstjenestene skal bidra til at byens innbyggere opplever mening, tilhørighet og selvstendige liv.

Eldre mann og pleier

Dette er viktig for den enkelte og for rettferdig og bærekraftig fordeling av fellesskapets ressurser. For å få til dette må tjenestene utvikles sammen med innbyggerne.

Vi vil redusere sosiale forskjeller i levekår og helse, og fange opp de som trenger hjelp eller er i en sårbar situasjon. Innbyggerne skal få tjenester tilpasset den enkeltes behov, som er nyttige og koordinerte. Dette skal vi oppnå gjennom kompetente medarbeidere og bruk av teknologi.

Velferdsteknologisatsingen

Kommunens tjenester innen helse og omsorg

Helseplattformen

Innbyggerne i Trondheim kan bli de første i landet som får en felles journalløsning for hele helsetjenesten gjennom prosjektet og innovasjonen Helseplattformen.

Trondheim kommune er med som eier, og med Helseplattformen vil rundt 8500 ansatte i kommunen få et nytt arbeidsverktøy. Innbyggerne vil få tilgang til egen journal og mulighet til å ta mer ansvar for egen helse.

Trondheim kommunes innføringsprosjekt for Helseplattformen

Planer

Les et utvalg av våre planer:

Jobbe hos oss?

Les om jobb i helse.

Sist oppdatert: 23.06.2023

Fant du det du lette etter?