Byantikvaren

Bryggerekka i Kjøpmannsgata, speiles i Nidelva

Ny veileder for Møllenberg

Forside veileder Møllenberg 

Veileder for bevaringsområdet Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg 

Kontakt Byantikvaren 

E-post: byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

Telefon, Miljøenheten: 72 54 25 50

Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Byantikvaren
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Se kart og finn ansatt

Leder

Mette Bye - byantikvar

E-post: mette.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 416 60 004

 

Saksbehandling og prosjekt

Elisabeth Kahrs - arkitekt/antikvar

E-post: elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no
Mobil: 905 75 553

 

Roy Åge Håpnes - historiker/antikvar

E-post: roy.age.hapnes@trondheim.kommune.no
Mobil: 476 02 285

 

Silje Taftø Petersen - arkitekt/antikvar

E-post: silje-tafto.petersen@trondheim.kommune.no
Mobil: 970 42 364

 

Prosjekt

Gunnar Houen - arkitekt/antikvar

Seniorrådgiver
E-post: gunnar.houen@trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 25 90

 

Kjersti Bodin - arkitekt/antikvar

Aktsomhetskart kulturminner, kulturminnedata, nettsider
E-post: kjersti.bodin@trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 25 94

 

Prosjektmedarbeidere

Marte Osvoll Valderaune - arkitekt

Vitalisering av veiter og bakgårder
E-post: marte.osvoll.valderaune@trondheim.kommune.no

Mobil: 977 55 515

 

Stine Haga Runden - antikvar

Nyhavna - kulturminnegrunnlag
E-post: stine.haga.runden@trondheim.kommune.no
Mobil: 455 05 788

 

Arkeologi

For spørsmål vedrørende arkeologi, kontakt Trøndelag fylkeskommune

Arrangementer annonseres på Facebook-siden til Byantikvaren. 

Byantikvaren på Facebook

Oversikt over innhold 

Aktsomhetskart kulturminner

Prosjekter

Byantikvaren Informerer

Historisk informasjon

Råd, veiledning og tilskudd

Energisparing

Riksantikvaren har egen nettside om energisparing og en veileder om energisparing i gamle hus.

Fortidsminneforeningen har laget heftet:
ENØK-tiltak i gamle hus. Kan bestilles gratis i trykt versjon: post@fortidsminneforeningen.no

SINTEF har utarbeidet følgende veileder: Fiin gammel aargang - Energisparing i verneverdige hus.

Verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren

Byantikvaren gir råd

  • om vern av kulturminner og kulturmiljøer 
  • i plan- og byggesaker med mer
  • til eiere av eldre hus og andre
Mer om Byantikvaren

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim

Byantikvaren er:

  • Trondheim kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern
  • en avdeling i Miljøenheten, som tilhører byutviklingsområdet i kommunen

Byantikvaren tar ikke gebyr for sine tjenester.

Byantikvarens oppgaver:

Byggesaker 

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. 

  • Skal du gjøre endringer utvendig på en bygning som har klasse A, B eller C (blå, lilla eller rød) på Aktsomhetskart kulturminner ?
  • Du som eier eller ansvarlig søker kan ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak. Da kan du få en avklaring og en uttalelse fra Byantikvaren. Uttalelsen legger du ved byggesøknaden.

Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelsen

Byantikvaren klassifiserer kulturminner innenfor kommunens grenser. Aktsomhetskart kulturminner viser denne klassifiseringen (A,B og C) med mer.

Oversikt over vernestatus for bygninger: Se Aktsomhetskart kulturminner. 
På publikumsmottaket - Bytorget  og hos Byantikvaren, kan du også få vite om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Registrering i kulturminnedatabase og digitalt fotoarkiv

Fra 2017 har Byantikvaren registrert kulturminner i form av tekst og fotografier i nyutviklede databaser. Basene har vi utviklet i tett samarbeid med Kart- og oppmålingskontoret. 

Kulturminnebasen er databasen for informasjon om kulturminner. Vi har også samarbeidet med Riksantikvaren for at basen skal kunne utveksle data med den nasjonale kulturminnebasen Askeladden. Informasjon fra kulturminnebasen, utover om en bygning har klasse A,B eller C, vil etter hvert bli tilgjengelig for alle, både i Aktsomhetskart kulturminner og på kulturminnesok.no. 

Fotoarkivet  er i dag tilgjengelig for alle via Aktsomhetskart kulturminner.
Fotoarkivet er opprettet i arkivsystemet: braArkiv. I utviklingen av dette, som er braArkivs første fotoarkiv, har vi samarbeidet både med Geomatikk IKT AS og Kart- og oppmålingskontoret. 

Reguleringsplaner, kommuneplaner og ulike offentlige delplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim.

Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.

Trondheims bygningshistorie

Byantikvaren er behjelpelig med å bidra til å finne ut av bygningers historie, og kan gi råd om hvilke kilder som kan være aktuelle å oppsøke.

Informasjon om kulturminner og vern

Byantikvaren informerer om kulturminneverdier både til publikum og internt i kommunen for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner. Eks: Områdebeskrivelser.

Kulturvernrelatert virksomhet

Byantikvaren deltar også i virksomheter som gatenavngruppe, brannvernprosjekt og designgruppe for gatemøblering i Midtbyen med mer.

Sist oppdatert: 01.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?