Trondheim 2016

Byantikvaren gir råd om kulturminnevern

- i plan- og byggesaker: vurdere antikvariske forhold
- gi råd og veiledning om eldre hus til eiere og andre
- registrere og klassifisere kulturminner i Trondheim

Aktsomhetskart kulturminner utsnitt

Byantikvaren