Trondheim 2016

Byantikvaren gir råd om kulturminnevern

 -  i plan- og byggesaker: vurdere antikvariske forhold
 -  gi råd og veiledning om eldre hus til eiere og andre
- registrere og klassifisere kulturminner i Trondheim

Aktsomhetskart kulturminner utsnitt

 

13. desember - Aktsomhetskart kulturminner: Feil rettet og noe er nytt i kartet. 

Feilen med at enkelte kartlag ikke ble vist og at kartbildet ble "forstyrret", er nå løst.

13. desember er det  kommet noen endringer i kartlag fra Riksantikvaren (wms).

For bygninger er det ingen endring.

De viktigste endringene er at det som tidligere var rosa har fått nye farger:

 

  • Fredede områder og arkeologiske minner er nå røde.
  • Sikringssoner er gule.
  • Gråblå områder kan ha ulik vernestatus.

 

Obs: Tegnforklaringen til kartet er foreløpig ikke oppdatert. 

kulturminnesok.no finnes mer info om de kulturminnene som berøres av endringene.

Mer om Aktsomhetskartet 

Har du spørsmål? Kontakt Byantikvaren 

 

 

 

Byantikvaren