Kommunen driver kulturhus/kulturarenaer for ungdom i alle bydeler.
Vi legger til rette for kulturutøvelse, formidling og opplevelse, og hjelper ungdom til å realisere egne ideer. Vi gir den enkelte ungdom mulighet til å oppleve mestring og kulturell vekst, og gir ungdom reell innflytelse.

Biblioteket driver Kulturtribunen på Ranheim, Rosenborg skole driver Klubben på Rosenborg. Kulturenheten har ansvaret for de øvrige kulturhusene for ungdom i til sammen 10 faste lokaler. Høsten 2017 er det også tilbud på Byåsen bibliotek og på Sverresborg skole. 

Fritidsklubbenes manifest

Fritidsklubber og kulturhus på Heimdal:

Boxåpner kultursenter for barn og unge

Enter kulturhus for barn og unge

Kattemkjellern kultur og aktivitetssenter

Trondheim tegnspråkklubb (Byomfattende tilbud)

Fritidsklubber og kulturhus på Byåsen/Midtbyen:

Caos Kulturhus for barn og ungdom

Kulturtilbud for ungdom på Byåsen bibliotek høsten 2017

Kulturtilbud for ungdom på Sverresborg høsten 2017

Kultursenteret ISAK (Byomfattende tilbud)

Fritidsklubber og kulturhus på Østbyen:

Chappa kulturhus for barn og unge på Charlottenlund

Marka fritidssenter på Vikåsen

Kulturtribunen på Ranheim

Klubben på Rosenborg

Trikkestallen skatepark (Byomfattende tilbud) på Lademoen

Fritidsklubber og kulturhus på Lerkendal:

Lerkendal ung - Ristunet og Brakka

ikon kultur Kultur, kunst og fritid