Jordmor kan tilby svangerskapskontroll til gravide. Vi anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 12-13. Vi tilbyr informasjonsmøte tidlig i svangerskapet, ta gjerne kontakt så tidlig som mulig.

Trondheim kommune er inndelt i fire bydeler. Du kan se her hvilken bydel og helsestasjon du tilhører.

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Det er anbefalt svangerskapskontroller ca uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Dette er nasjonale retningslinjer.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • samtaler
  • veiledning
  • og rådgivning.

Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid gruppevis for gravide og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Vi oppfordrer deg å bestille time til jordmor så tidlig som mulig da vi i perioder må operere med ventelister.

Kvinnen kan velge selv om hun vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Ved spesielle behov kan fastlege henvise til jordmor og den gravide kan få plass selv om det er venteliste.

Svangerskapskontrollene er gratis.

De aller fleste kvinner bør få tilbud om jordmor-ledet oppfølging i svangerskapet, mener forskere, les artikkelen "Mor og barn tjener på jordmor-oppfølging" (27.08.2013) fra forskning.no. 

Etter at barnet er født er det helsesøster som følger barnet og familien videre. Les mer om våre helsestasjoner

helse Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjeneste