Utlån av lokaler og gymsaler

Utlån av lokaler og gymsaler

Søke om lån av lokaler

Frivillige organisasjoner kan søke om å låne kommunale lokaler når kommunen ikke har behov for å bruke lokalene selv. For private og virksomheter gjelder egne leiesatser som står i utlånsreglementet.

For idrettshaller gjelder egne rutiner. Se siden om idrettshaller.

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglementet viser prioriterte målgrupper og aktiviteter, leiepriser for virksomheter og private, samt øvrige betingelser. Reglementet gjelder for skoler, barnehager, helse- og velferdssentre og Kulturenhetens lokaler. 

Reglement for utlån og utleie av kommunale lokaler (PDF)

Søk om fastlån av lokaler, søknadsfrist 5. april

Trondheim kommune har tatt i bruk en ny digital løsning for utlån av lokaler. Les denne siden før du sender inn søknad om fast lån av lokaler. 

Det er mulig å søke om fast lån av lokaler i perioden 1. mars til 5. april, og leieforholdet gjelder fra 1. september til 20. juni. Utlånsperioden følger skoleruta, og lokalene er stengt i skoleferier.

Hvem kan søke?

Du kan søke på vegne av en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Organisasjonen må i tillegg være registrert i Aktørbasen. Når du legger inn søknaden, hentes informasjon om organisasjonen fra Aktørbasen

Du kan ved behov registrere organisasjonen i Enhetsregisteret her

Hvis du ønsker å søke på vegne av en organisasjon som ikke er registrert i Enhetsregisteret, har vi en annen løsning for deg. Se mer informasjon lenger ned. 

Privatpersoner kan ikke søke om fast lån av lokaler. 

Hvem behandler søknaden?

Utlånstjenesten behandler søknaden. Det er klageadgang. 

Hvilke lokaler kan organisasjonen søke om?

Organisasjonen kan søke om fast lån i gymsaler, E-hallene i Trondheim Spektrum, skolebasseng og andre lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager. 

(Idrettshaller og utendørs idrettsanlegg blir fordelt via rammetid til særidrettene.)

Utlån i helger

Ikke alle enheter låner ut sine lokaler i helgene fast ukentlig. Årsaken til det kan være at de har avtaler om engangslån av lokaler enkelte helger, og derfor ikke kan låne ut til noen på fast basis, eller at de ikke har kapasitet til å administrere utlån i helger. 

Hvordan skal organisasjonen søke?

Det er mulig å søke mellom 1. mars og 5. april. 

Organisasjonen bes levere søknad om fast lån på vegne av alle undergrupper.

Eksempelvis må idrettsklubber med flere avdelinger (som håndball, fotball og allidrett) søke samlet for hele klubben. Klubben må fordele tildelt tid internt.

Søk om fastlån for en gruppe/aktør som ikke er registrert i Enhetsregisteret

Den nye digitale løsningen støtter ikke søknader om fastlån av lokaler for grupper/aktører som ikke er registrert i Enhetsregisteret 

Søk om fast lån for en gruppe/aktør uten organisasjonsnummer

Søk om fastlån for en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret

Søk om fast lån for en organisasjon med organisasjonsnummer

Les dette før du fyller ut søknadsskjemaet:

 • Logg inn med ID-porten (BankID eller MinID)
 • Velg hvilken organisasjon du skal søke på vegne av. 
  NB - søknader fra privatpersoner blir avslått.

 • Finner du ikke din organisasjon? Enten er ikke organisasjonen registrert i Aktørbasen eller så er du ikke lagt til som representant for organisasjonen. Du må ordne dette i Aktørbasen, deretter kan du gå tilbake til søknaden. Gå til Aktørbasen.

Ufylling av søknadsskjema:

 • Det kan ta noe tid å laste ned nettsiden - vær tålmodig. (Det kan ta opptil et minutt.)
 • Skriv hva organisasjonen ønsker å bruke lokalet/lokalene til, og trykk Lagre søknad.
 • Velg et lokale i listen nedenfor.
 • Kalenderen til lokalet kommer opp.
 • Hak av Se hva andre har valgt hvis du ønsker det.
  Her kan du se hvilken tid andre organisasjoner har søkt om. Du kan søke på samme tidsrom eller et annet tidsrom.

 • Trykk på Legg til tider og fyll ut alle felter:
 • Prisgruppe skal være “Frivillige organisasjoner og aktører i Trondheim kommune”. Det er gratis.
 • Skriv kort hva tiden skal brukes til (Du har skrevet i søknadsteksten også), legg inn ønsket ukedag og Fra klokken - Til klokken.
 • Trykk Lagre og Lukk. Tiden legges til i kalenderen.
 • Trykk på Legg til tider hvis du skal legge til flere tider, eller trykk på Tilbake til oversikten.

 • Det kan ta tid å laste ned nettsiden - vær tålmodig. (Det kan ta opptil et minutt.)
 • Trykk på et nytt lokale hvis du vil legge til flere lokaler.
  Gjenta i henhold til oppskriften ovenfor.
  NB. Du skal kun søke på ett lokale hvis du ikke trenger flere. Du kan eventuelt skrive alternative lokaler i søknadsteksten.

Da er søknaden sendt, og du vil få tilbakemelding på søknaden i løpet av juni 2024.

 

Søk om engangslån av lokaler eller se dine leieforhold

Søk om engangslån av lokaler

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og sammenslutninger samt privatpersoner kan søke om engangslån av kommunale lokaler til arrangement, møter og så videre.

Hvem avgjør søknaden?

Den kommunale enheten som har lokalet avgjør søknaden. Det er ikke klageadgang.

Hvilke lokaler kan du søke om?

Du kan søke om å benytte lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om engangslån er 3 uker før ønsket tid.

Begrensning

Det er ikke mulig å søke om engangslån av et lokale før søknadsfristen for fast ukentlig lån av lokaler for kommende skoleår er passert. Søknadsfristen er 1. april. Etter at søknadsfristen er passert vil det bli mulig å søke om engangslån av lokaler fram til 1. september året etter.

Hvordan skal du søke?

Gå til denne siden for å søke om engangslån av lokaler

Trenger du hjelp? Se veileder

Dine leieforhold

Se, endre eller avbestill et lokale på Min side.

Fordeling av lokaler 2023-2024

Last ned tildelingsbrev for 2023-24 (PDF)

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer den digitale løsningen?

Trenger du hjelp? Se veileder

Hva er Aktørbasen?

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. Hvis du skal søke om lån eller leie av et kommunalt lokale på vegne av en organisasjon/aktør må denne være registrert i Aktørbasen.

Informasjon om Aktørbasen

Kan man låne lokaler til overnatting?

Enkelte lokaler er godkjent for overnatting. Før du søker må du kontakte den aktuelle enheten og spørre om det gis tillatelse til overnatting.

Når tillatelse er gitt må du registrere en søknad om engangslån. Skriv i søknaden at det gjelder overnatting.

Nærmere info og skjema for innmelding til Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Er det lov å servere/nyte alkohol ved arrangement?

Det er som hovedregel ikke tillatt å nyte alkohol på enhetens inne- og uteområder. Dersom låntaker ønsker at det skal drikkes alkohol i kommunale lokaler i forbindelse med et arrangement skal låntaker søke om skjenkebevilling for enkeltanledning / ambulerende på eget skjema. Det henvises for øvrig til Trondheim kommunes retningslinjer for skjenkebevilling.

Retningslinjer (PDF) (Se spesielt pkt. 9)

Mer informasjon om bevilling

Hvorfor får jeg ikke til å legge inn en søknad om fast lån av et lokale?

Muligheten for å søke fast lån i perioden 1. september til 20 juni er kun åpen fra 1. mars til 1. april.

Privatpersoner uten tilknytning til en aktør kan ikke søke om fast lån. Les mer i veileder for Aktørbasen.

Kontakt

Har du et spørsmål knyttet til en søknad om engangslån eller praktiske forhold?

Ta kontakt med enheten som har lokalet. Send melding i bookingløsningen eller finn kontaktinformasjon på enhetens nettside. 

Har du et spørsmål knyttet til fastlån av lokaler? Trenger du hjelp til bruk av bookingløsningen eller Aktørbasen? Er det noe feil i systemet?

Kontakt Utlånstjenesten.

Vi ringer deg eller svarer pr e-post. 

Informasjon om Utlånstjenesten

Utlånstjenesten består av ansatte fra Kulturenheten og Trondheim bydrift.
For tiden er det tre ansatte som bruker deler av sin arbeidstid til dette arbeidet. 

Hovedoppgavene til Utlånstjenesten er:

 • Støtte til innbyggere som trenger hjelp til å bruke den digitale løsningen for utlån av lokaler

Ikke-kommunale lokaler

Oversikt over ikke-kommunale lokaler

Sist oppdatert: 23.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward