Godkjenning av barnehager

Godkjenning av barnehager

Oppvekstadministrasjonen har ansvaret for godkjenning av barnehager i Trondheim kommune.

 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, Oppvekstadministrasjonen
 • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Miljøenheten
 • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Her finner du UDIRs veileder om godkjenning av barnehager.

Her kan du lese det Udir skriver om et trygt og godt barnehagemiljø.

Hvis du har spørsmål, kan du kan ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen på
e-post:

Saksbehandling av søknad

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader om godkjenning av ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage etter barnehageloven § 6,14 og 15. Når vi mottar en søknad vurderes barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven §§ 1,1a og 2. Trondheim kommune kan i godkjenningsvedtaket sette vilkår for driften på antall barn, barnas alder og oppholdstid. Ved søknad om godkjenning av en barnehage kreves det politiattest fra søker og barnehageeier, jf. Forskrift om politiattest § 6 om godkjenning av barnehager. Et vedtak om godkjenning av barnehage, etter forvaltningsloven, kan påklages til Statsforvalteren.

Her finner du skjema til søknad om godkjenning av barnehage, etter Lov om barnehage

Søknadskjema for:

Når må jeg melde fra om endringer til Oppvekstadministrasjonen?

Fra 1.1.2023 har private barnehager meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer. Bruk skjemaet for å melde ifra til Udir og barnehagemyndighet. Du kan lese mer om meldeplikten på Udirs sider.

Alle barnehageeiere må informere barnehagemyndighet:

 • ved planlegging av flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler
 • ved større endringer som påvirker barnehagens drift
 • ved rehabilitering eller ombygging av barnehagen
 • før et eventuelt eierskifte av barnehagen

Er du usikker på om du må melde fra om endringer til Oppvekstadministrasjonen, eller har flere spørsmål knyttet til godkjenning ta kontakt på e-post:

 

Sist oppdatert: 12.02.2024

Fant du det du lette etter?