Temaplaner, prosjekter og utredninger

Temaplaner, prosjekter og utredninger

Oversikt over byutviklingsprosjekter og områdeplaner

På denne siden er det samlet program, prosjekter og temaplaner som berører utvikling, tilrettelegging eller vern og som har betydning for den fysiske byutviklingen. Planene og programmene danner grunnlag for å iverksette tiltak innen de ulike virksomhetsområdene.

Byplankontoret utarbeider også selv eller deltar i arbeidet med utredninger som angår eller har betydning for planlegging og utvikling av Trondheim.

Her er det også samlet en oversikt over omfattende prosjekter som er igangsatt i kommunen.

Kommuneplanen, kommunedelplaner, arealstrategier og temaplaner finner du her:

Alle planer.

Byutviklingsprogrammer og -prosjekter

Områdeplaner

Sist oppdatert: 20.12.2022

Fant du det du lette etter?