Alle planer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan - administrativ del

Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

Regionale planer

 1. Regional planstrategi for Trøndelag 2012-2016, fellesdelen
 2. Strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag 2009-2016
 3. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017-2020 (kortversjon)
 4. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP2) 2015
 5. Strategi for å tilrekke store idrettsarrangement til Trondheim og Sør-Trøndelag

Kommuneplanen

 1. Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020
 2. Kommuneplanens arealdel 2012-2024
 3. Planstrategi for Trondheim kommune 2016-2019
 4. Kommuneplanens handlings- og økonomiplan
 5. Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid 2016
 6. Byutviklingsstrategi - Strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fra mot 2050 (pågående arbeid). Offentlig høring

Kommunedelplaner areal

Kommunedelplaner samfunn

 1. Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024
 2. Kulturminneplan 2013-2025
 3. Klimaplan for Trondheim kommune

Temaplaner

Se også temaplaner, program, utredninger og prosjekter knyttet til arealbruk og transport

Sist oppdatert: 30.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?