Byantikvaren

Byantikvaren

Foto av del av Trondheim fra lufta

Oversikt over innhold

Meny - Byantikvaren

Kulturminnekartet

Prosjekter

Byantikvaren informerer

Historisk informasjon

Råd, veiledning og tilskudd

Verneplaner og bestemmelser

Kontakt Byantikvaren

Send e-post:

Adresse, kart og finn ansatt

Besøkskart, to innganger til Køpmannsgata 36

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 36 med inngang fra nr. 38 mot Elsa Laula Renbergs plass.

Kontakt oss på Byantikvarens e-postmottak

Postadresse

Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Byantikvaren
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon

For telefonkontakt, anbefaler vi at du sender en e-post og ber oss ringe deg opp:  

Vår arbeidshverdag består av befaringer og møter/arbeidsmøter og det er ikke alltid at vi har mulighet til å ta telefonen. Sentralbordet, telefon 72 54 25 00, vil ofte måtte gi det samme rådet om å sende e-post, fordi de av samme grunn ikke kan få satt over telefonen.

Ansatte

Leder

Mette Bye - byantikvar
E-post: Tlf: 41 66 00 04

Prosjekt og saksbehandling

Elisabeth Kahrs - arkitekt/antikvar
E-post: Tlf: 90 57 55 53

Roy Åge Håpnes - historiker/antikvar
E-post: Tlf: 47 60 22 85

Einar Bye - arkitekt/antikvar
E-post: Tlf: 46 67 66 70

Silje Taftø Petersen - arkitekt/antikvar
E-post: Tlf: 97 04 23 64

Prosjekt

Kjersti Bodin - arkitekt/antikvar
Kulturminnekartet, kulturminnedata, nettsider
E-post: Tlf: 99 54 42 96

Gunnar Houen - arkitekt/seniorrådgiver
E-post:

Margrethe Aas - arkitekt/antikvar
Nord-østre del av Midtbyen
E-post:

Benedikte Aaen - rådgiver
Lystgårder i Trondheim
E-post:
Tlf: 95 01 71 49

Arkeologi

For spørsmål vedrørende arkeologi, kontakt Trøndelag fylkeskommune.

Byantikvaren på Facebook og Instagram

Kulturminnekartet

Direkte til kulturminnekartet

Direkte til kulturminnekartet

Om kulturminnekartet: tegnforklaring, brukerveiledning med mer

Foto fra Byantikvarens arkiv via kulturminnekartet

Prosjekter

Møllenberg fra lufta

Møllenbergprosjektet

Til Veiter og gårdsrom

Veiter og gårdsrom

Til Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene

Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene

Til info om kulturminnedata

Kulturminnedata

Til siden om Bryggerekka Bruktmarked

Bryggerekka Bruktmarked

Byantikvaren informerer

Til Møllenbergveileder

Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Møllenberg - Bok om dører og porter

Til områdebeskrivelser

Områdebeskrivelser

Til info om Jugendstil i Trondheim

Jugendstil i Trondheim

Til siden om skolebygninger-rapport

Skolebygninger i Trondheim

Historisk informasjon

Til siden om fotoarkiv

Gamle fotografier

Til siden om gamle kart

Gamle kart

Til info om gamle hus

Finn info om hus

Til historien om bryggene

Historien om bryggene i Kjøpmannsgata

Råd, veiledning og tilskudd

Til vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Tilbygg/fasadeendring

Til siden om brannsikring av gamle hus

Brannsikring av gamle hus

Til info om tilskudd til kulturminnevern

Tilskudd til kulturminnevern

Midtbyen - info til deg som eier, leier eller driver næring

Midtbyportalen

Info til deg som besøker, eier, leier eller driver næring i Midtbyen

Energisparing

Riksantikvaren har en veileder om energisparing i gamle hus og en nettside om bærekraft og kulturminnevern.

Fortidsminneforeningen har laget heftet: ENØK-tiltak i gamle hus

Sintef: Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg

Verneplaner og bestemmelser

Til Kulturminneplanen

Kulturminneplan 2013-2025

Til siden om verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren

Byantikvaren gir råd

  • om vern av kulturminner og kulturmiljøer
  • i plan- og byggesaker med mer
  • til eiere av eldre hus og andre
Mer om Byantikvaren

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim.

Byantikvaren er

  • Trondheim kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern
  • en avdeling i Enhet for kart og arkitektur
  • tilhører byutviklingsområdet i kommunen

Byantikvaren tar ikke gebyr for sine tjenester.

Byantikvarens oppgaver

Byggesaker

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret.

  • Skal du gjøre endringer utvendig på en bygning som har klasse A, B eller C (blå, lilla eller rød) på Kulturminnekartet?
  • Du som eier eller ansvarlig søker, kan ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak. Da kan du få en avklaring og en uttalelse fra Byantikvaren. Uttalelsen legger du ved byggesøknaden.

Vernestatus og kulturminnedata

Oversikt over vernestatus for bygninger: Se Kulturminnekartet.

publikumsmottaket - Bytorget og hos Byantikvaren, kan du også få vite om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Byantikvaren registrerer og vurderer eldre bebyggelse. Klassifiseringer, tekst og foto er tilgjengelig for alle; se kulturminnedata

Reguleringsplaner, kommuneplaner og ulike offentlige delplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim.

Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.

På nett har vi samlet mange råd om vedlikehold og reparasjon av eldre hus.

Trondheims bygningshistorie

Byantikvaren kan hjelpe til med å finne ut av bygningers historie. Se vår side: Finn info om hus for tips til kilder.

Informasjon om kulturminner og vern

Byantikvaren informerer om kulturminneverdier for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner.

Et eksempel på dette er Områdebeskrivelser.

Kulturvernrelatert virksomhet

Byantikvaren deltar også i virksomheter som gatenavngruppe, brannvernprosjekt og designgruppe for gatemøblering i Midtbyen med mer.

Sist oppdatert: 11.06.2024

Fant du det du lette etter?