Jordmor

Svangerskapskontroll

Kvinnen kan velge selv om hun vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. I Trondheim kommune har vi begrenset kapasitet, derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt med jordmor så tidlig som mulig.

Ved spesielle behov kan fastlege henvise til jordmor.

Vi anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 12-13. Vi tilbyr informasjonsmøte tidlig i svangerskapet, ta gjerne kontakt så tidlig som mulig.

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Det er anbefalt svangerskapskontroller ca uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Dette er nasjonale retningslinjer.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • samtaler
  • veiledning
  • og rådgivning

Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid gruppevis for gravide og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Hjemmebesøk av jordmor

I en så stor kommune som Trondheim, tar det tid å få bygd ut tilstrekkelig kapasitet i jordmortjenesten. Vi starter med tilbud om hjemmebesøk fra jordmor fra St.Olav hospital, til den gruppen som reiser hjem innen 24 timer etter fødsel. Pr. i dag har vi ikke tilbud om hjemmebesøk av jordmor fra Trondheim kommune. Etter hjemkomst er det helsesøster som følger barnet og familien videre.

Les mer om våre helsestasjoner

Informasjon om fødsel og barseltid

Se veiledninger med videoer, illustrasjoner og tekst

Sexologisk rådgiving

(Denne tjenesten er for tiden ikke i virksomhet). 

Har du/dere behov for å snakke med sexolog?

Har du lystproblem, smerter ved samleie, orgasmeproblem eller andre seksuelle utfordringer som du ønsker å snakke med sexolog om, er dette mulig både i svangerskapet og etter fødsel.

Er du gravid, partner eller har småbarn (første leveår), kan du ta kontakt med jordmor eller helsesøster på helsestasjonen din. Du kan også ta direkte kontakt med jordmor/sexologisk rådgiver Bente T. Müller ved BFT Østbyen helsestasjon, Sirkus Shopping, tlf.: 90 62 11 35.  

Jordmor og sexologisk rådgiver Bente T. Müller (godkjent NACS) kan tilby samtaler og rådgivning i forhold til seksuell helse. Graviditet og småbarnsfasen er den mest sårbare tiden for et parforhold. Dette er et gratis tilbud til gravide og småbarnsforeldre som et ledd i forebyggende helse og fokus på parforholdet.

Godt samliv parkurs

Godt samliv er et gratis parkurs for nybakte foreldre. Hensikten er å gi støtte og inspirasjon i en periode med forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset tilbys par der minst en er førstegangsforelder, eller det er parets første felles barn. Kurset drives av Trondheim kommune og er utviklet av Barne, - ungdoms- og familieetaten. Alle førstegangsforeldre vil få informasjon om Godt samliv parkurs ved helsestasjonen.

Førstegangsforeldre vil bli prioritert, men foreldre med flere og/eller eldre barn vil tilbys plass dersom det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er deres første felles barn ber vi om at dere opplyser om dette ved påmelding.  

Kurset er gratis. På kurset får dere metoder og verktøy for å løse hverdagsproblemer og for å styrke kommunikasjonen i parforholdet. Les mer om Godt samliv på www.bufdir.no/godtsamliv eller om Godt samliv i Trondheim på facebook og twitter.

Kursene går kontinuerlig og oppdaterte datoer for kurs vil du finne her og på facebooksiden.

For høsten 2018 er det satt opp følgende kurs:

  • 17. november

Kurset varer fra klokken 09.30-16.00. Det serveres lunsj klokken 12.00.

Alle kursene arrangeres på Saupstad helsestasjon. Det anbefales at barnet er mellom 3 måneder til 18 måneder når dere deltar.

For å få et best mulig utbytte av kurset anbefales det at man ordner barnevakt til barnet.

For spørsmål  ta kontakt med Rosten helsestasjon: tlf 72 54 93 10 eller til kurskoordinator: Nurcan Akat, tlf 916 72 265, mailadresse: nurcan.akat@trondheim.kommune.no

Link til påmeldingsskjema

Vanngym for gravide

Tilbudet er foreløpig avlyst på ubestemt tid på grunn av kapasitetsproblemer.

Informasjon om nye kurs vil komme på denne nettsiden

Nyttige lenker og brosjyrer

Brosjyrer
Gode nettsider

Influensavaksine 

Gravide i 2. og 3. trimester skal få tilbud om influensavaksine. Krav i lov eller forskrift.

Gravide i 2. og 3. trimester har økt risiko for komplikasjoner ved influensa og skal derfor tilbys influensavaksine av hensyn til egen og barnets helse jf. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 5 (lovdata.no) 
Gravide i 1. trimester som har en risiko for alvorlig influensa på grunn av andre sykdommer, skal også tilbys vaksine.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-gravide/

Sist oppdatert: 03.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?