Jordmor

Jordmor

Bilde av en gravid mage

Viktige nyheter

Åpningstider i sommer ved helsestasjonene i Trondheim

På grunn av ferieavvikling er det redusert drift ved helsestasjonene i perioden 24. juni til 9. august. I noen av ukene er enkelte helsestasjoner slått sammen. Nidarvoll, Saupstad, Sentrum og Falkenborg helsestasjoner har ordinære åpningstider.

Oversikt over åpningstider som viser at Blussuvoll og Romolslia er sammenslått med Nidarvoll i ukene 27-32, at Byåsen er sammenslått med Sentrum i ukene 29-32, og Klæbu og Rosten er sammenslått med Saupstad i ukene 29-32

 • Første GODT SAMLIV-kurs etter sommeren arrangeres 24. august. Èn dags kurset, er et gratis samlivskurs for foreldre som venter sitt første barn. Dere som allerede er foreldre også velkommen. 
  Kontaktinfo og påmelding til:
 • Vi tilbyr gratis kikhostevaksine til gravide for å beskytte nyfødte. Du kan finne mer informasjon om dette på fhi.no. Vaksinen kan fås hos både fastlege og jordmor, og settes der du har oppfølging i svangerskapsuke 24.

Svangerskapskonsultasjoner

Jeg er gravid og ønsker time til jordmor, hva gjør jeg?

Du har valget mellom å oppsøke enten lege eller jordmor for svangerskapskontrollene dine. Vennligst ikke bestill samme type kontroll hos både fastlegen og jordmoren. Nasjonale retningslinjer anbefaler at den første svangerskapskontrollen gjennomføres i løpet av svangerskapsuke 6-12. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt så tidlig som mulig. For å avtale time hos jordmor, kan du ringe eller sende en e-post til oss. Vi forsøker å tilby deg en time innen en uke etter at du har henvendt deg.

Følgende helsestasjoner har ansvaret for svangerskapsomsorgen i de ulike bydelene:

Informasjon om svangerskapskonsultasjonene

Jordmor og fastlege samarbeider om svangerskapskonsultasjonene, og alle konsultasjonene er kostnadsfrie, uansett hvor du velger å ta dem. Nasjonale retningslinjer anbefaler den første svangerskapskontrollen i løpet av svangerskapsuke 6-12, som du kan velge å gjennomføre enten hos jordmor eller fastlege. De påfølgende konsultasjonene inkluderer uke 11-13 (tidlig ultralyd), uke 18-20 (termin ultralyd), samt uke 24, 28, 32, 36, 38, og 40.

Vennligst unngå å bestille samme svangerskapskontroll hos både fastlege og jordmor. Hos jordmor kan du også få utført alle rutinemessige blodprøver, og i tillegg kan jordmor bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din. Ved behov kan jordmor også søke om svangerskapspenger på dine vegne.

Konsultasjonene omfatter:

 • helseundersøkelse
 • prøvetaking
 • samtale
 • informasjon, veiledning, rådgivning som inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Første gang du møter jordmor er det avsatt ca. 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner varer i 30 minutter. 

Her kan du lese på helsenorg.no om svangerskapskonsultasjoner.

Hjemmebesøk etter fødsel

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler at kommunens jordmor gjennomfører hjemmebesøk 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle skal motta et slikt besøk, men på grunn av kapasitetsutfordringer er dette ikke alltid mulig å oppfylle.  Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk mellom 7-10 dager etter fødselen, og ved behov kan besøket gjennomføres tidligere.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødselen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å avtale en time.

Vaksineanbefalinger til gravide

Covid-vaksine til gravide

Influensavaksine

Kikhostevaksine. Vaksinen anbefales ved svangerskapskontrollen i uke 24. Du kan få vaksinen der du går til svangerskapsoppfølging. 

Kurs for gravide og småbarnsforeldre

Fødsels- og foreldreforberedende kurs 

 • Tilbud til gravide og deres partnere (uke 28-36).
 • Begrenset plass, førstegangsfødende prioriteres.
 • Kontakt jordmortjenesten i din bydel for påmelding.

 

Godt samliv kurs

Kurs høsten 2024 er åpen for påmelding. Dette kurset er en dag, gratis og inkluderer en enkel lunsj. Det er rettet mot både førstegangsforeldre og par med barn fra før.

Fortløpende påmelding. Neste kurs 24.08.2024

For mer informasjon og påmelding, vennligst send en e-post til 

Følg lenken for ytterligere detaljer om Godt samliv kurs.

I tillegg til vårt fysiske tilbud, tilbyr Bufdir også et digitalt tilbud. 

Besøk nettsiden Foreldreveiledning for en oversikt over andre kurs og tilbud til foreldre.

Finn din helsestasjon

 

Mor i Norge-studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS).

Mer informasjon om Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforeldre. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Studien gjennomføres i 33 norske kommuner, og har oppstart 1. juni 2023. Over ca. to år vil vi rekruttere 600-700 gravide kvinner til studien. Forskerne vil følge familiene fra mor er gravid og frem til barnet er 2 år. Deretter er det planlagt en oppfølgingsstudie hvor forskerne følger familien videre frem til barnet fyller 17 år. De som blir med vil i første omgang bli invitert til å svare på til sammen fem spørreskjemaer: et spørreskjema ved oppstart, et i graviditeten og tre skjemaer i barnets to første leveår.

Hensikten med studien er å undersøke oppfølgingen av de som skal bli mor for første gang, både underveis i graviditeten og i den første tiden som mor. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte kvinnene har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden, og å finne ut om noen tilbud er mer nyttige enn andre. Slik kunnskap kan forbedre tilbudet til førstegangsforeldre i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å dele dine erfaringer om det å bli mor for første gang, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsforeldre med ekstra oppfølgingsbehov kan bli bedre i fremtiden. Les mer om hvem som kan bli med i studien og hva det innebærer å delta.

Mor i Norge-studien er ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet og finansiert av Bufdir – Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i studien.

Ønsker du å å delta eller få mer informasjon, si fra til din jordmor eller fastlege eller ta direkte kontakt med teamleder Monica Wold Gustafson tlf 91 34 30 62 eller administrasjonskonsulent Benthe Hegvik, telefon 95 01 46 44, e-post:  

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 03.07.2024

Fant du det du lette etter?