Treffsted psykisk helse

Treffsted psykisk helse

Kommunen har to treffsted innenfor psykisk helse. Treffstedet på Kalvskinnet og Treffstedet på Moholt. Lavterskeltilbudene skal være lett tilgjengelige, og krever ikke henvisning eller at det fattes vedtak på tjenesten. Tjenesten er gratis. Velkommen!

Hva kan treffstedene tilby deg?
 • recoveryorientert tjeneste
 • gir helsehjelp
 • mestringsfokus
 • relasjonsbygging
 • deltagelse og medvirkning
 • sosialt fellesskap
 • aktivitet
 • trivsel
 • trygghet
 • kreativitet
 • inkludering

Åpningstider - for besøk og ukeplan

 • Mandag: Kalvskinnet kl. 12.30 - 15.00. Moholt kl. 12.30 - 15.00.
 • Tirsdag: Kalvskinnet kl. 12.30 - 15.00. Moholt kl. 09.00 - 11.30. 
 • Onsdag: Kalvskinnet kl. 09.00 - 11.30. Moholt kl. 12.30 - 15.00.
 • Torsdag: Kursvirksomhet ved begge treffstedene. Åpent for påmeldte til kurs. Se egen kurskatalog.
 • Fredag: Kalvskinnet kl. 12.30 - 15.00. Moholt kl. 12.30 - 15.00.

Tidspunkt nevnt over er åpen sosial sone. Utover dette tilbyr treffstedene ulike aktiviteter og kurs.

Se ukeplan for nærmere informasjon.

Facebook-side for treffstedene

Her kan du finne treffstedenes felles Facebook-side (Treffsted psykisk helse - Trondheim kommune).

Kurskatalog

Her kan du finne vår kurskatalog (høsten 2023). Kursene driftes av og er et samarbeid mellom treffstedene, Mestringsteam, Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR) og Glimt Recoverysenter.

Informasjonsbrosjyre

Treffstedenes informasjonsbrosjyre finner du her.

Kontakt-/besøksinformasjon

Treffstedet på Kalvskinnet

Erling Skakkes gate 70
Telefon 91 76 01 87

Treffstedet på Moholt

Brøsetvegen 186 B
Telefon 90 22 82 66

Kontaktinformasjon til avdelingsleder: Guro Ulriksen - telefon 48 14 68 87.

Bakgrunn

Treffstedene jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Treffstedene ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging.

Ved treffstedene jobber det personal med ulik helse- og sosialfaglig utdannelse og ansatte med erfaringskompetanse.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning vektlegges. Det legges derfor til rette for aktiv deltakelse i treffstedets daglige drift, og innhold i aktiviteter. Brukermedvirkning er også sentralt i månedlige husmøter.

Sist oppdatert: 28.08.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB