Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Aktuelt

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med organisering og mandat for et lokalt råd for kultur i Trondheim. Arbeidsgruppa består av representanter for ulike deler av kunst- og kulturfeltet. Arbeidet skal lede frem mot et stiftelsesmøte og etablering av et slikt råd. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 14. november 2023.

Arbeidsgruppa består av

  • Martin Palmer, visuell kunst
  • Lars Eggen, musikk
  • Arnhild Staal Pettersen, scenekunst
  • Kjersti Greger, film
  • Ann Elisabeth Wedø, institusjoner/arrangører
  • Gøran Bogstrand, fritidskultur
  • Maria Soot-Ryen, fritidskultur

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet i Trondheim, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Forprosjekt og rapport

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen. Gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet utredet de ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være. Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Videre framdrift i arbeidet ble diskutert i KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Gjennomført prosess etter forprosjektet

Innspillsmøte i januar 2023

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune inviterte til et innspillsmøte om lokalt kulturråd på biblioteket 16. januar 2023. I møtet ble det gitt informasjon om arbeidet som er gjort så langt, og byens kunst- og kulturaktører kunne komme med sine innspill til den videre prosessen. Det var også mulig å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

Framdriftsplan behandlet i formannskapet

I sak 203/22 ble det bestilt en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig lokalt råd for kultur i Trondheim. Fremdriftsplanen ble lagt fram for KIF-komiteen 31. mai 2023, og vedtatt i Formannskapet 6. juni. Fremdriftsplanen bygger på anbefalinger i rapporten, innspill fra kulturaktører fra møtet i januar og skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.

Arbeidsmøter med kulturaktører

Det har vært gjennomført to arbeidsmøter 9. og 30. august 2023, hvor veien videre i arbeidet med etablering av et lokalt råd for kultur har vært tema. Deltakere i møtene har vært utvalgte representanter for paraplyorganisasjoner/interesseorganisasjoner innen kulturfeltet. De inviterte har samlet representert hele bredden av kulturfeltet i Trondheim.

Les oppsummering fra arbeidsmøtene

Opprettelse av arbeidsgruppe

I møtet 30. august 2023 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med organisering og mandat for et lokalt råd for kultur i Trondheim.

En valgkomité bestående av Tollef Østvang (Creo), Nina Skjemstad (Trondheim kulturnettverk) og Martin Smidt (Rotvoll kunstnerkollektiv) har tatt i mot innspill og vurdert kandidater til arbeidsgruppa. I arbeidet har valgkomiteen lagt vekt på bred representasjon fra kunst- og kulturfeltet, i tillegg til at deltakerne har allsidig erfaring, bredt kontaktnett og organisasjonserfaring.

Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid i oktober 2023, og en arbeidsgruppe er opprettet.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet?

Send en epost til

Sist oppdatert: 14.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward