Nytt museum for kunst og form

Nytt museum for kunst og form

Anbefaler fortsatt nytt museumsbygg på Leüthenhaven-tomta

Arbeidet med konseptvalgutredningen for nytt museum for kunst og form i Trondheim er ferdigstilt. Den nye konseptvalgutredningen anbefaler at det bygges et nytt museum for kunst og form på Leüthenhaven.

Nytt fra Trondheim kommune

Konseptutvalgutredning

Politiske saker

Vedtak

Dokumenter

Mottatte innspill

Statlige føringer

Sist oppdatert: 04.06.2024

Fant du det du lette etter?