Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendDriftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Driftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Formål

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har sitt virke i Trondheim kan søke om tilskudd til drift. Tilskuddet baseres på stemmetall for moderpartiet ved forrige lokalvalg i Trondheim kommune.

Hvem kan søke om tilskudd

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner i Trondheim.

Dersom det er flere lokal-lag eller organisasjoner knyttet opp mot samme moderparti, må disse sende en felles søknad.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Tilskudd beregnes ut fra stemmer til moderpartiet ved forrige lokalvalg. Det er ikke nødvendig å oppgi et budsjett i søknaden, men systemet krever at det fylles ut tall i budsjettet.

Gjør derfor følgende når dere kommer til budsjett-siden i Tilskuddsbasen: Skriv "Utgifter" og tallet 1 i første linje og tallet 1 i feltet "Søknadsbeløp denne søknad". Ikke skriv noe i de øvrige feltene. (Kommunen jobber med en ny løsning for dette).

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Årsmelding med årsregnskap fra forrige år
 • Protokoll fra generalforsamling (signert)
 • Bekreftelse fra moderpartiet på at ungdomsleddet fortsatt er aktivt i søkeråret

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap for tilskuddsåret skal leveres i Tilskuddsbasen. Dette sendes normalt sammen med neste års søknad. Dersom dere ikke søker tilskudd for neste år, skal årsmelding og -regnskap for tilskuddsåret likevel sendes inn innen fristen som angis i tilskuddsbrevet. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten
Saksbehandler Mette Jensen
Telefon 974 21 644
E-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css