Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskuddsbasen hjelp og veiledning

Tilskuddsbasen hjelp og veiledning

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen (tekst)

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen (skjermbilder)

Målsetting med Tilskuddsbasen

Datasystemet for tilskuddsbehandling skal

 • bidra til at det blir enklere for innbyggerne å søke om tilskudd og å rapportere på mottatt tilskudd
 • effektivisere saksbehandling av tilskuddsøknader, rapporter og klager
 • effektivisere kommunikasjonen mellom søkere og kommunen

Ofte stilte spørsmål om Tilskuddsbasen

1. Hva er Tilskuddsbasen og hvor finner jeg den?

Tilskuddsbasen er Trondheim kommunes søknadsportal for tilskudd. For de fleste av kommunens tilskuddsordninger sender du søknaden i Tilskuddsbasen. Her kan du også følge saksbehandlingen, se vedtak, skrive rapport eller melde inn en klage.

Her finner du oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger.

Lenke til Tilskuddsbasen med søknadsskjema ligger på informasjons-siden til hver enkelt tilskuddsordning. 

Direkte lenke til Tilskuddsbasen:

https://tilskudd.trondheim.kommune.no/

2. Hvordan logger jeg meg inn i Tilskuddsbasen?

Du må logge inn med ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID med kodebrikke, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. 
Slik skaffer du deg elektronisk ID

3. Hvordan registerer jeg meg / min organisasjon i Aktørbasen for å søke om tilskudd?

Alle som skal søke om tilskudd må søke på vegne av en organisasjon eller aktør som er registrert i Aktørbasen. Kunstnere og andre enkeltpersoner kan søke på vegne av sitt enkeltmannsforetak. Du kan registrere dette i Aktørbasen.

NB! Hvis organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene skal du IKKE opprette en Aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen. I slike tilfeller vil søknad om tilskudd kunne bli avvist.

Mer informasjon om Aktørbasen

4. Kan jeg søke om tilskudd uten å være registrert i Brønnøysundregistrene?

Ja det kan du, hvis det ikke er krav i retningslinjene om at søker er registrert i Brønnøysundregistrene. (Trondheim kommune oppfordrer alle søkere om å registrere seg i Brønnøysundregistrene.)

Informasjon om hvordan du registerer en aktør uten organisasjonsnummer [Sett inn lenke til veileder når den er klar]

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner min organisasjon/aktør i Aktørbasen?

Når du har logget deg inn i Tilskuddsbasen skal du finne din organisasjon under "Min profil". Hvis du ikke finner den, kan dette skyldes:

1. Du har ikke en rolle knyttet til organisasjonen 
Du kan sjekke dette ved å søke i Enhetsregisteret og se om du har en rolle i organisasjonen. Hvis du ikke har en rolle, kan du be en de som har en rolle om å eller legge deg til som representant.

2. Organisasjonen har ikke blitt registrert i Aktørbasen

Du kan gå til ”Registrer aktør” for å ordne dette. (Også her må du ha en rolle i organisasjonen i Enhetsregisteret)

- Velg ”Registrer aktør med organisasjonsnummer” og finn riktig organisasjon.

Mer informasjon om Aktørbasen

6. Vanlige feilmeldinger i forbindelse med søknad

1. Feilmelding: ”Navn er ikke oppgitt”:

På siden ”Om søker"; etter at du har valgt aktør i nedtrekksmenyen, må du trykke på knappen ”Hent informasjon” som er til høyre for nedtrekksmenyen. Da vil navn, org.nr. osv bli lagt inn i feltene under nedtrekksmenyen.

2. Feilmelding: ”Beløp er ikke oppgitt”:

Noen søkere har hatt problemer med å sende inn søknader med tomme linjer i budsjettet.

Slett tomme linjer på utgifts- og inntekts-siden i budsjettet. (Trykk på ”Fjern”-knappen til høyre for alle tomme linjer.)

7. Hvorfor får jeg ikke e-post-varsel fra Tilskuddsbasen?

Når det sendes inn søknad skal det i utgangspunktet gis en bekreftelse pr e-post til adressen som er oppgitt i søknaden. I tillegg skal det sendes varsel til samme adresse når vedtak fattes, samt påminnelser om å godta vedtak og sende inn rapport.

Hvis du ikke mottar e-post, kan det være fordi e-poster fra Tilskuddsbasen havner i søppelpost / spam - filteret i e-post-programmet ditt.

8. Når blir tilskuddet utbetalt?

Ved tilsagn om tilskudd må søker godta vedtaket før tilskuddet kan bli utbetalt. Etter at vedtak er fattet, får søker en e-post med beskjed om å logge inn i Tilskuddsbasen og godta vedtaket.

Etterskuddsutbetaling
Tilskuddet blir utbetalt etter at rapport er levert og godkjent.

Forskuddsutbetaling
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker har godtatt vedtaket.

NB. Etter at Trondheim kommune har registrert utbetalingen i regnskapssystemet, tar det ca en måned til søker har tilskuddet på sin konto.

NB. Når Trondheim kommune har tatt i bruk nytt økonomisystem LIFT (tentativt i mars 2018) vil utbetaling skje raskere.

Sist oppdatert: 05.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css