Tilskudd til innkjøp av korpsinstrumenter

Tilskudd til innkjøp av korpsinstrumenter

Formål

Ordningen gjelder tilskudd til innkjøp av instrumenter til korps. Midlene skal prioriteres til instrumenter for barn og unge i Trondheimskorps. 

Hvem kan søke om tilskudd

Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke.
I tillegg kan TrønderbraZZ søke.

Det er ikke krav om medlemskap i NMF eller andre organisasjoner for å søke om tilskudd fra ordningen.

Søknadsfrist

Ordningen forvaltes av NMF Trøndelag på vegne av Trondheim kommune. Søknadsfrist settes av NMF Trøndelag. Fristen publiseres på NMF sine nettsider.

Hva prioriteres

  • Innkjøp av korpsinstrumenter.
  • Reparasjon av instrumenter.
  • Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes i søknadsåret.

Dette prioriteres ikke

  • Innkjøp av instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
  • Innkjøp av annet utstyr.

Søk om tilskudd

Norges Musikkorps Forbund (NMF) Trøndelag tar i mot søknader og behandler disse på vegne av kommunen.

Søknadskjema og retningslinjer publiseres på NMF sine nettsider.

Søknad sendes til 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til 

Gå til NMF Trøndelag sine nettsider

Kontaktperson i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon: 97 42 16 44
E-post:

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward