Idrett - tilskudd til miljøvennlige kunstgressbaner

Idrett - tilskudd til miljøvennlige kunstgressbaner

Formål

Tilskudd til miljøvennlige kunstgressbaner er et økonomisk bidrag til å rehabilitering av eksisterende og bygging av nye kunstgressanlegg.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettslag som rehabiliterer og bygger kunstgressbaner.

Søknadsfrist

1. juni

Hva kan du søke om

Tilskudd til idrettslag som velger kunstgress uten innfyll som inneholder noen form for plast/gummi.

Tilskuddet skal bidra til at flest mulig idrettslag velger å bytte til et dekke uten plastholdig granulat, samtidig som gode banefasiliteter tilpasset bruken opprettholdes.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Roald Nyborg

Telefon: 90 41 38 51

Cathrine Jystad

Telefon: 45 07 86 62

E-post:

Sist oppdatert: 16.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward