Kulturstipend Ramallah

Kulturstipend Ramallah

Formål

Kunst- og kulturstipendet som er på 50 000 kroner, gis hvert år til en Trondheimskunstner/-kulturarbeider. Det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og/eller kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah. Gjennom kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah (Det palestinske området).

Kommunedirektøren administrerer ordningen sammen med Vennskapssamarbeidet Trondheim – Ramallah.

Hvem kan søke om tilskudd

Søkeren må være registrert bosatt i Trondheim. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er:

Musikk, scenekunst (inkl opera, dans), litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet er fra og med 2019 endret til 1. juni. Søknader som sendes etter søknadsfristen, samt ufullstendige søknader, vil ikke bli behandlet.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

  • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
  • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
  • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
  • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Slik søker du

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om Kulturstipend Ramallah.

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt


Telefon: 91 87 49 51

Tidligere mottakere av Ramallahstipendet

2017 - Eiviind Myren

2016 - Hill-Aina Steffenach

2015 - Astrid Tveter 

2014 - Hildegunn Øiseth (musiker)

2013 - Trine Melhuus (fotograf)

2012 -  Knut Anders Vestad (komponist og musiker)

2011 - Brynhild Bye (billedkunstner)

2010 - Stiftelsen Tutti, ved Jovan Pavlovic (musiker)

2009 - Anne Helga Henning  (billedkunstner)

2008 - Oddvar I.N. Daren (billedkunstner)

2007 - Bjørn Sagstad (dirigent)

Sist oppdatert: 05.05.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward