Kulturstipend Ramallah

Formål

Kunst- og kulturstipendet som er på 50 000 kroner, gis hvert år til en Trondheimskunstner/-kulturarbeider. Det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og/eller kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah. Gjennom kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah (Det palestinske området).

Rådmannen administrerer ordningen sammen med Vennskapssamarbeidet Trondheim – Ramallah.

Hvem kan søke om tilskudd

Søkeren må være registrert bosatt i Trondheim. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er:

Musikk, scenekunst (inkl opera, dans), litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet er 1. februar. Søknader som sendes etter søknadsfristen, samt ufullstendige søknader, vil ikke bli behandlet.

Slik søker du

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Hilde Vistnes
Tlf: 990 37 222

Tidligere mottakere av Ramallahstipendet

2017 - Eiviind Myren

2016 - Hill-Aina Steffenach

2015 - Astrid Tveter 

2014 - Hildegunn Øiseth (musiker)

2013 - Trine Melhuus (fotograf)

2012 -  Knut Anders Vestad (komponist og musiker)

2011 - Brynhild Bye (billedkunstner)

2010 - Stiftelsen Tutti, ved Jovan Pavlovic (musiker)

2009 - Anne Helga Henning  (billedkunstner)

2008 - Oddvar I.N. Daren (billedkunstner)

2007 - Bjørn Sagstad (dirigent)

Sist oppdatert: 13.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?