Verkstedhallen, kjøp av tid

Verkstedhallen, kjøp av tid

Formål

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Trondheim. Ordningen skal bidra til å styrke muligheten for preproduksjon av scenekunst, dans og musikk, og til formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet.

Hvem kan få støtte

Aktører innen det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknad må likevel sendes inn i rimelig tid før gjennomføring, og senest 2 uker i forkant (3 uker i perioder det normalt avvikles ferie).

Søker får vanligvis svar innen 2-3 uker (dersom søknaden sendes i vanlig post kan det ta noe lenger tid). Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lenger.

Dette vil bli prioritert

  • Preproduksjon
  • Eksperimentering og utforskning innenfor kunst- og kulturfeltet
  • Formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet
  • Prosjekter som i liten grad er økonomisk bærekraftige.
  • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn. Oversikt over kommunens planverk

Dette vil ikke bli prioritert

  • Kurs/workshops

Slik søker du

Søker må først ta direkte kontakt med daglig leder i Svartlamon kulturstiftelse og avklare mulige datoer for bruk av Verkstedhallen. www.verkstedhallen.no

Etter at å ha avtalt mulige datoer for gjennomføring av prosjektet i Verkstedhallen sender man en søknad til Trondheim kommune ved Kultur- og idrettsdirektøren, epost:

Krav til søknad

Det må oppgis hvilke tilskudd søker har fått eller søkt om fra andre instanser. Andre inntekter skal også komme fram (billettinntekter, sponsormidler og annet).

Varighet

Inntil 5 preproduksjonsdager.

Leiekontrakt

Standard leiekontrakt inngås mellom leietaker og Svartlamon kulturstiftelse.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

I etterkant av tiltaket skal søker levere en rapport om prosjektet og bruken av Verkstedhallen.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontaktperson

, tlf. 90 84 47 79

Sist oppdatert: 13.03.2023

Fant du det du lette etter?