Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Formål

IMDi har varslet at denne ordningen vil bli endret fra neste år. Mer info og ny søknadsfrist vil komme når dette er vedtatt.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 28.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?