Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner

Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner

Miljøpakken tilbyr tilskudd til elektrisk lastesykkel (el-lastesykkel) for privatpersoner. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk ved transportbehov i husholdningene.

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

Hvem kan søke tilskudd

Privatpersoner med bo- eller arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune. Barnefamilier vil bli prioritert. Behandlingen av søknaden vil også vurdere hvor realistisk det er at personbiltrafikken blir redusert i Miljøpakkens område. Søker må være fylt 18 år og ha norsk fødselsnummer eller gyldig D-nummer.

Følgende kan ikke søke

 • Næringsaktører
 • Organisasjoner 
 • Enkeltpersonforetak 
 • Borettslag/sameier 
 • Eiendomsforvaltere
 • Offentlige virksomheter/bedrifter

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og til at den økonomiske rammen er brukt opp.

Vilkår for tilskudd

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 20 000 kr netto utbetalt.

 • Søknadene vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil.
 • Barnefamilier med barn i barnehage- og småskolealder, vil bli prioritert.
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig montert fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk.
  • Krav til lastekapasitet:
   • Minimum 60 kg lastekapasitet
   • Minimum 60 cm bagasjebrett eller
   • Åpen eller lukket kasse
  • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft)
  • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser
  • Søknaden kan inkludere fastmontert utstyr til transport av barn. Dette må komme frem i beskrivelsen av hva det søkes støtte til.
 • Du kan ikke bestille el-lastesykkelen før du har fått søknaden godkjent.
 • Blir søknaden godkjent, har du 2 måneder på deg til å gjennomføre kjøp av el-lastesykkelen og levere kvitteringer/fakturaer for kjøpet.
 • Tilskudd forplikter mottaker til å i ettertid delta på noen korte undersøkelser om erfaringer med bruk av el-lastesykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av el-lastesykkel, kan du ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp gjennom nettbutikk eller privatperson.
 • Det gis ikke tilskudd til personer som har fått utbetalt tilskudd på el-lastesykkel tidligere.

Fremgangsmåte og krav til søknaden

 1. Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.
  • Beskriv merke, modell og pris på den sykkelen du søker støtte for.
  • Beskriv hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte.
  • Hvis aktuelt, beskriv antall barn i barnehagealder eller småskolealder.
 2. Enkelt budsjett for kjøpet. Se eksempel under.
 3. Innkjøpet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store avvik i innkjøpssum.

eksempel på soknad

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen. 
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres innen 2 uker etter kjøpet.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til kjøpet og søker må oppbevare alle dokumenter i minst 1 år etter at utbetalingen har funnet sted.

Kontaktinformasjon

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post:

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward