Tilskudd til kjøp og montering av piggdekk til sykkel

Tilskudd til kjøp og montering av piggdekk til sykkel

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

Formål

Miljøpakken ønsker enda flere vintersyklister og tilbyr derfor tilskudd til kjøp og montering av nye piggdekk til sykkel.

Hvem kan søke om tilskudd

Personer bosatt i Trondheim, Melhus, Malvik, Orkland, Skaun eller Stjørdal kommune.

Søknadsfrist og behandlingstid

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

 • Tilskuddet deles ut etter “først-til-mølla”-prinsippet.
 • Vedtak fattes fortløpende og senest innen 3 uker etter mottatt søknad. Du får et varsel på e-post når vedtaket er klart. Selve vedtaket finner du i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal (se lenger ned for innføring i bruk av Tilskuddsbasen).

Vilkår for tilskudd

Ordningen gir tilskudd til kjøp av piggdekk til sykkel og montering hos forhandleren.

 • Søker kan få dekket opptil 1000 NOK for kjøp og montering av piggdekk for sykkel.
 • Pris for piggdekkene og monteringen må innhentes på forhånd og oppgis som søknadsbeløp i søknaden.
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye piggdekk som samtidig monteres på sykkelen hos forhandleren.
 • Det er en forutsetning at dekkene monteres hos dekkforhandleren. Dette skal fremgå av kvitteringen. Kvittering for totalkostnaden (dekk og montering) skal legges ved rapport i Tilskuddsbasen for at tilskuddet skal kunne utbetales.
 • Kun kvittering fra forhandler regnes som gyldig. Ordrebekreftelse fra nettbutikk vil ikke bli godkjent.
 • Hver søker kan kun søke om tilskudd til ett sett piggdekk.
 • NB: Vedtak om tilskudd må være godkjent før søker kjøper og monterer på dekkene. Dvs.: pris på dekk og montering hos forhandler innhentes først og skrives inn i søknaden i Tilskuddsbasen, deretter: etter en eventuell godkjenning av søknaden, kan dekkene kjøpes inn og monteres på sykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Personer som har kjøpt og montert piggdekk på sykkel før vedtaket er godkjent, vil ikke få tilskudd (se tidslinje lengre ned).
 • Hvis piggdekk er kjøpt uten at de samtidig monteres på sykkelen hos forhandleren.
 • Hvis montering av piggdekk ikke kommer frem av kvittering fra forhandleren.
 • Hvis det er montert på gamle dekk.

Framgangsmåte for å søke (i denne rekkefølgen)

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

 1. Søke tilskudd

  Dette gjøres i Tilskuddsbasen. For å søke om tilskudd i Tilskuddsbasen, må du ha bruker i Aktørbasen. Dersom du ikke har bruker her fra før, oppretter du det slik:

  1.1 Åpne Aktørbasen.
  1.2 Velg "Registrer aktør i Aktørbasen".
  1.3 Velg «Registrer aktør uten organisasjonsnummer». Aktørens navn skal være det samme som navnet på den som søker om støtte.
  1.4 Gå inn på Tilskuddsbasen og søk om støtte.
  1.5 Velg fanen "Ny søknad".

 2. Svar på søknaden

  Etter søknad er sendt inn, skal du få svar innen 3 uker. Vedtak om tilskudd fattes fortløpende. Det varsles på e-post når vedtaket er klart. Vedtaket finner du også i Tilskuddsbasen.

 3. Godkjenn vedtak om tilskudd.

  Dersom du får vedtak om tilskudd, må du godkjenne dette i Tilskuddsbasen innen 3 uker fra vedtaket er fattet.

 4. Kjøp piggdekk og få de montert på av forhandler.

  Etter du har godkjent vedtaket i Tilskuddsbasen, har du 3 uker på å kjøpe og få montert piggdekk på sykkelen hos forhandler. NB: piggdekkene skal altså ikke kjøpes før du har fått vedtak om tilskudd!

 5. Send inn kvittering på kjøp.

  Du skal deretter laste opp kvittering for kjøp og montering i Tilskuddsbasen. Dersom kvittering ikke er mottatt innen 3 uker fra søker har godkjent vedtak om tilskudd, annulleres tilskuddet.

Tidslinje framgangsmåte

Tidslinje

NB: Vi anbefaler at du godkjenner det positive vedtaket raskt, det vil sikre deg raskere utbetaling og en raskere saksbehandling for alle.

Utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet:

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for kjøp og montering.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra du har lastet opp kvittering til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å laste opp kvittering (levere rapport).

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune
E-post:

Sist oppdatert: 07.12.2023

Fant du det du lette etter?