Ordfører

Ordfører

Ordfører Kent Ranum

Kent Ranum foto

Kent Ranum er Trondheims ordfører. Han representerer Høyre.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Kontaktinformasjon

Ordførerens kontor: Telefon 48 20 99 78
Mediehenvendelser: Politisk rådgiver Vegard Sem, Telefon 90 01 02 82.
Kent Ranum: Telefon 93 43 90 00
E-post:

Politiske verv

 • 2011-2015 Bystyremedlem 

Yrkesbakgrunn

 • 26.10.23-d.d.: Ordfører, Trondheim kommune
 • 01.11.2007-: Administrerende direktør, Mellifero AS
 • 01.12.2004-30.10.2007: Direktør, organisasjons- og forretningsutvikling, Basale Gruppen
 • 01.10.2003-01.12.2004: Advokatfullmektig Basale Gruppen
 • 01.04.2003-01.10.2003: Advokatfullmektig hos Pretor Advokat AS
 • 01.12.2002-30.03.2003: Advokatfullmektig hos Advokat Øystein O. Skogrand
 • 01.08.2001-01.12.2002: Økonomi- og administrasjonsleder hos Øien & Indergaard AS
 • 01.05.2000-01.08.2001: Salgssjef hos Øien & Indergaard AS
 • 01.12.1999-30.04.2000: Salgsansvarlig Grafisk Marked, Canon Norge
 • 01.08.1997-27.10.1999: Salgskonsulent, Xerox-Partner Trondheim
 • 09.03.1996-14.07.1997: Bartender ved Pianobaren, Britannia Hotell

Utdanning

 • Vår 2002: Cand.jur. ved Universitetet i Bergen 
 • Vår 2001: Bygg- og Entrepriserett (Valgemne) 
 • Vår 2001: Selskapsrett (Valgemne) 
 • Høst 2000: 3. avdeling jus 
 • Høst 1999: 2. avdeling jus 
 • Høst 1998: Forprøve juridiske studier 
 • Høst 1997: 1. avdeling jus 
 • Vår 1997: Examen Philosophicum 
 • Vår 1996: Generell studiekompetanse ved Trondheim Katedralskole 

Ordførerens kalender

Varaordfører Erling Moe

Erling Moe foto

Erling Moe er Trondheims varaordfører. Han representerer Venstre.

Telefon: 91 54 44 04
E-post:

Politiske verv

 • 2022-2024 Leder, Trøndelag Venstre
 • 2000-2002 Sentralstyremedlem i Venstre
 • 1986-1990 Sentralstyremedlem i Venstre
 • 1988-1990 Leder, Trondheim Venstre
 • 1983-1985 Leder, Norges Unge Venstre

Folkevalgte verv

 • 2007-2027: Medlem av Trondheim bystyre
 • 2011-2015: Leder av Kultur, idretts- og friluftslivskomiteen, Trondheim bystyre
 • 2003-2007: Varamedlem, Trondheim bystyre
 • 1995-2002: Medlem av Sør-Trøndelag fylkesting
 • 1995-1999: Medlem av fylkesutvalget, Trøndelag fylkesting

Yrkesbakgrunn

 • 26.10.23- d.d.: Varaordfører, Trondheim kommune
 • 2017-2023: Kommunalråd, Trondheim kommune
 • 2002-2017: Kommunikasjonsdirektør, Domstoladministrasjonen
 • 2000-2002: Rektor Sonans gymnas, avdeling Trondheim
 • 1995-2000: Lektor Trondheim Private Gymnas/Sonans gymnas, avdeling Trondheim
 • 1991-1995: Lektor Ringve videregående skole, Trondheim
 • 1989-1991: Politisk rådgiver for stortingsrepresentant Anders Aune, Stortinget
 • 1988-1989: Rektor ved Torshus Folkehøgskole
 • 1987-1988: FN-sambandet i Norge, avdelingsleder i Trondheim
 • 1985-1987: Assisterende generalsekretær/generalsekretær Venstres Hovedorganisasjon
 • 1983-1985: Politisk rådgiver Venstre, Stortinget
 • 1983: Organisasjonssekretær, Venstres Hovedorganisasjon

Utdanning

 • 1982: Praktisk-pedagogisk seminar (lektorutdanning) 
 • 1982: Cand. philol ved Universitet i Oslo med fagkretsen historie hovedfag, statsvitenskap mellomfag og sosiologi grunnfag 

Politiske rådgiver

Vegard Sem

Vegard Sem

Vegard Sem er ordførerens politiske rådgiver.

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 90 01 02 82
E-post:

Tidligere ordførere i Trondheim

Her finner du en oversikt over tidligere ordførere i Trondheim kommune.

Tidligere ordførere i Trondheim

1837–1898

 • 10.04.1837–14.05.1838: Ordfører Jacob Roll
 • 14.05.1838–31.12.1838: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 10.04.1837–31.12.1838: Varaordfører Jacob Schawland Gram
 • 1839: Ordfører Jacob Roll
 • 1839–1841: Varaordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1840 – 1841: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 1842: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1842: Varaordfører Balthazar Schnitler
 • 1843–1844: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1843–1844: Varaordfører Broder Lysholm Knudtzon
 • 1845: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1845–1848: Varaordfører Henrik Lysholm
 • 1846: Ordfører Hans Peter Jenssen
 • 1847–1848: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1849–1850: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1849–1850: Varaordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851–1853: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851–1853: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1854: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1854–1855: Varaordfører Ole Andreas Krogness
 • 1855–1856: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1856: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1857: Ordfører Johan Christian Grabow
 • 1857–1859: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1858: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1859: Ordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1860: Ordfører Christian Petersen
 • 1860–1861: Varaordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1861: Ordfører Einar Schavland Gram
 • 1862: Ordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1862: Varaordfører Christian Petersen
 • 1863–1864: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1863: Varaordfører Folkman Freck Schaanning
 • 1864: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1865: Ordfører Aage Schavland
 • 1865: Varaordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Ordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Varaordfører Georg August Hartmann
 • 1867–1868: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1867–1868: Varaordfører Aage Schavland
 • 1869: Ordfører Michael Getz
 • 1869–1870: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1870: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1871: Ordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1871: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872–1873: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1873: Varaordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874–1876: Ordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1875–1877: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1877: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1878: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1878: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1879–1882: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1879–1880: Varaordfører Nicolai Ludvig Nicolaysen
 • 1881–1882: Varaordfører Jens Jenssen
 • 1883–1884: Ordfører Jens Ludvig Paul Flor
 • 1883–1885: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1885: Ordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 1886: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 01.01.1886–24.11.1886: Varaordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 25.11.1886–31.12.1886: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Varaordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Ordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1889–1890: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen
 • 1889–1890: Varaordfører Carl Wilhelm Carstens
 • 1891–1892: Ordfører Ingebrigt Buaas
 • 1891: Varaordfører Karl Fredrik Sophus Lorck
 • 1892: Varaordfører Baard Iversen
 • 1893–1894: Ordfører Sverre Olafssøn Klingenberg
 • 1893–1894: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1895: Ordfører Carl Nielsen
 • 1895: Varaordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Ordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1897–1898: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen (Høyre)
 • 1897–1898: Varaordfører Bernhard Cornelius Brænne (Høyre)

1899–1989

 • 1899–1901: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1899–1904: Varaordfører Kristian Bryn (Trondhjems samlede Venstre)
 • 1902–1904: Ordfører Hans Bauck (Høyre)
 • 1905–1907: Ordfører Christian Thaulow (Høyre)
 • 1905–1906: Varaordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1907: Varaordfører Knut Sønderaal (Høyre)
 • 1908–1910: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1908–1910: Varaordfører Kristian Bryn (Den liberale Vælgerforening)
 • 1911–1916: Ordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1911–1912: Varaordfører Ole Erichsen (Høyre)
 • 1913–1915: Varaordfører Ivar Lykke (Høyre)
 • 1916: Varaordfører Johan Bruun (Høyre)
 • 1917–1919: Ordfører Ole Konrad Ribsskog (Arbeiderpartiet)
 • 1917–1918: Varaordfører Martin Tranmæl (Arbeiderpartiet)
 • 1919: Varaordfører Oluf Hilmar Alnes (Arbeiderpartiet)
 • 1920–1921: Ordfører Einar Dahl (Høyre)
 • 1920–1921: Varaordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922: Ordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922: Varaordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1923–1925: Ordfører Karl Emil Kristian Bryn (Frisinnede Venstre)
 • 1923–1925: Varaordfører Nils Bøckman (Høyre)
 • 1926–1930: Ordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1926–1928: Varaordfører Olaf Klingenberg (Høyre)
 • 1929–1930: Varaordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1931–1934: Ordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1932–1934: Varaordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935–28.02.1935: Ordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935–28.02.1935: Varaordfører Harald Torp (Høyre)
 • 01.03.1935–31.10.1940: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 01.03.1935–31.10.1940: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 31.10.1940–01.12.1943: Ordfører Olav Bergan (Nasjonal Samling)
 • 11.02.1941–21.04.1942: Varaordfører Arne Høeg (Nasjonal Samling)
 • 21.04.1942–10.11.1942: Varaordfører Sigfred Svebakken (Nasjonal Samling)
 • 10.11.1942–ca. 23.01.1945: Varaordfører Jens Habel Jenssen (Nasjonal Samling), i arrest Sept. 1944
 • 01.12.1943–07.05.1945: Ordfører Sverre Colbjørnsen Stokstad (Nasjonal Samling)
 • 23.01.1945–07.05.1945: Varaordfører Kristian Martinus Vik (Nasjonal Samling)
 • 08.05.1945–10.08.1945: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), midlertidig kommunestyre
 • 08.05.1945–10.08.1945: Varaordfører Ørnulf Lindboe (Høyre), midlertidig kommunestyre
 • 10.08.1945–31.12.1947: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet)
 • 10.08.1945–31.12.1945: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1946–26.06.1947: Varaordfører Ole Kjennerud (Trondhjems Arbeiderparti av NKP)
 • 26.06.1947–31.12.1947: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948–1957: Ordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948–1949: Varaordfører Alfred Trønsdal (Arbeiderpartiet)
 • 1950–1955: Varaordfører Ivar Aarseth (Arbeiderpartiet)
 • 1956–1957: Varaordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1958–31.01.1963: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1958–1959: Varaordfører Per Dybvik (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1960–31.01.1963: Varaordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963–30.06.1970: Ordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963–31.12.1963: Varaordfører Kåre Skarholt (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1964–30.06.1970: Varaordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970–31.12.1975: Ordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970–31.12.1971: Varaordfører Eigil Gullvåg (Arbeiderpartiet)
 • 1972–1975: Varaordfører Gudmund Gjengaar (Arbeiderpartiet)
 • 1976–1979: Ordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1976–1979: Varaordfører Olina Storsand (Senterpartiet)
 • 1980–1981: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1980–1981: Varaordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982–1984: Ordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982–1983: Varaordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1984–1984: Varaordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985–1989: Ordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985–1987: Varaordfører Turid Innstrand Olaussen (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1988–31.07.1989: Varaordfører Ragnhild Setsaas (Sosialistisk Venstreparti)
 • 01.08.1989–31.12.1989: Varaordfører Randi Reese (Sosialistisk Venstreparti)

1990 – dags dato

 • 01.01.1990–31.03.1998: Ordfører Marvin Wiseth (Høyre)
 • 01.01.1990–06.09.1995: Varaordfører Arne Garnes (Kristelig Folkeparti), død 6. Sept. 1995
 • 21.09.1995–19.08.2001: Varaordfører Liv Sandven Rødland (Kristelig Folkeparti)
 • 01.04.1998–09.10.2003: Ordfører Anne Kathrine Slungård (Høyre), permisjon 20.08.2001-16.06.2002
 • 20.08.2001–01.10.2001: Varaordfører Synnøve Hopsø (Høyre), fungerende
 • 01.10.2001–16.06.2002: Varaordfører Frank Jenssen (Høyre), fungerende
 • 09.10.2003–26.10.2023: Ordfører Rita Ottervik (Arbeiderpartiet)
 • 09.10.2003–2015: Varaordfører Knut Fagerbakke (Sosialistisk Venstreparti)
 • 2015–31.08.2017: Varaordfører Hilde Opoku (Miljøpartiet De Grønne)
 • 01.09.2017–2019: Varaordfører Ola Lund Renolen (Miljøpartiet De Grønne) 
 • 2019 – 26.10.2023: Varaordfører Mona Berger (Sosialistisk Venstreparti)
 • 26.10.2023 – d.d.: Ordfører Kent Ranum (Høyre)
 • 26.10.2023 – d.d.: Varaordfører Erling Moe (Venstre)

Kilder

Sist oppdatert: 18.07.2024

Fant du det du lette etter?