Meddommer

Meddommer

Meddommer

Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være meget interessant samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Trondheim bystyre har den 17. juni 2020 oppnevnt 410 meddommere til Trøndelag tingrett og 184 meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Hva er en meddommer?

Kontaktinformasjon: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 06.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6