Representasjon

Representasjon

Offisielle representasjoner

Offisielle besøk

Ved Statsbesøk fra utland og offisielle besøk fra kongehuset, hvor ordfører er vertskap. Trondheim kommune v/ ordfører inviterer da gjerne til lunsj eller middag.

Byomfattende arrangement

Ved større byomfattende arrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter, hvor ordfører er vertskap. Trondheim kommune v/ ordfører kan da inviterer til en mottakelse, lunsj eller middag.

Kommunale mottakelser

Arrangører av konferanser, seminarer eller tilsvarende arrangementer, kan søke Trondheim kommune v/ ordfører, om en mottakelse i forbindelse med sitt arrangement. Ordfører, eller stedfortreder, er vertskap for kommunale mottakelser og vil ta imot gjestene og overbringe en hilsen.

Lokaler brukt til mottakelser

Trondheim kommune bruker Norges nasjonalhelligdom Nidarosdomen og Trondheim Rådhus som arena for mottakelser. I Nidarosdomen tilbyr vi gjestene en kongresskonsert, her har vi kapasitet til å motta inntil 1000 gjester. I Rådhusets Storsal tilbyr vi en stående mottakelse med enkel bevertning, og her har vi kapasitet til motta inntil 80 gjester. Ved større mottakelser kan andre lokaler benyttes.

Kommunale mottakelser har en varighet fra 40-90 minutter.

Hvem kan søke

Arrangører av internasjonale eller nasjonale konferanser kan søke Trondheim kommune om kommunal mottakelse. Trondheim kommune kan i spesielle tilfeller gi mottakelser ved andre anledninger.

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

  • Kortfattet beskrivelse av tema/innhold og bakgrunn for konferansen
  • Dato, tidspunkt og sted for konferansen, og ønsket dato, tidspunkt, og sted for kommunal mottakelse
  • Forventet antall deltakere til konferansen og til den kommunale mottakelsen
  • Er deltakere engelsk- eller norskspråklige
  • Kontaktinformasjon til arrangør og kontaktperson for søknaden

Det må beregnes noe tid på saksbehandling og planlegging, vi vil derfor ha søknaden inne i god tid før et eventuelt arrangement.

Søknader om kommunal mottakelse gjøres på e-post til:

Sist oppdatert: 21.12.2022

Fant du det du lette etter?