Skolehelsetjenesten

 

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt, tverrfaglig tjeneste og finnes på alle skoler i Trondheim.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenesten tar utgangspunkt i nasjonale faglige retningslinjer i sitt arbeid.

Hvordan kontakte oss?

Både elever, foreldre, lærere og andre kan ta kontakt direkte uten henvisning. Se din skole for kontaktinformasjon.

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål om skolehelsetjenestens nettside, ta kontakt med avdelingsleder Nina Sagmoen Høvde.

Fant du det du lette etter?