PPT for voksne

PPT for voksne

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans og skal hjelpe barn, ungdom og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hvem kan vi hjelpe?

 • Personer over 16 år
 • Personer som har behov for opplæring på grunnskolens område
 • Personer som deltar i introduksjonsprogrammet og får opplæring etter introduksjonsloven/integreringsloven
 • Personer som har behov for utredning av lese- og skriveferdigheter, dysleksi-utredning
 • Personer som har behov for utredning av matematikkferdigheter, dyskalkuli-utredning

PPT for voksne bistår primært innbyggere i Trondheim kommune, men kan etter avtale også bistå andre kommuner med utredninger og sakkyndig vurdering/sakkyndig uttalelse. Tjenester til andre kommuner faktureres.

PPT for voksne gjennomfører kartlegginger, utredninger og utarbeidelse av sakkyndig vurdering og sakkyndig uttalelse, samt gir veiledning på individ- og systemnivå.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Lese-, skrive- og matematikkvansker
 • Nedsatt hørsel og kombinerte syns- og hørselstap
 • Synshemming
 • Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
 • Ulike typer funksjonsnedsettelser
 • Generelle fag- og lærevansker
 • Eksilrelaterte lærevansker og PTSD

Hva sier opplæringsloven for voksne: opplæringsloven § 4A-2

Hva sier introduksjonsloven: Introduksjonsloven

Hva sier integreringsloven: integreringsloven

Hva sier Udir: Spesialundervisning for voksne

Hvordan tar du kontakt?

Du kan komme i kontakt med oss på telefon 72 54 64 00 eller 47 68 70 33.

Eller du kan bruke vårt henvisningsskjema.

Dersom du ønsker opplæring gitt som spesialundervisning på grunnskolens område, må søknadskjema om spesialundervisning fra Voksenopplæringssenteret fylles ut.

Taushetsplikt

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt. Personopplysninger er unntatt offentligheten og gis ikke videre uten samtykke.

Kontaktinformasjon

Postadresse

PPT for voksne
Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon: 72 54 64 00/ 47 68 70 33.

Besøksadresse

Sorgenfriveien 13, inngang C
7031 Trondheim

PPT for barn

Se også PPT for barn

Sist oppdatert: 24.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward