Melde fra til barnevernet

Melde fra til barnevernet

Melde fra til barnevernet

Det er barnevernet, gjennom Barne- og familietjenesten, som følger opp bekymringsmeldinger i Trondheim kommune. Barne- og familietjenesten består av fire bydeler: Midtbyen, Østbyen, Lerkendal og Heimdal.

Med barn menes alle barn og ungdommer som er under 18 år. Du kan også melde bekymring for et ufødt barn, for eksempel dersom du er redd for at mor ruser seg under svangerskapet.

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Hvis du er akutt bekymret for et barns liv og helse, les informasjonen nederst på siden.

Slik melder du fra (som privatperson)

Som privatperson har du fire muligheter:

Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å snakke med noen først

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe anonymt og drøfte med en ansatt i barneverntjenesten.

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

  • Du kan oppgi navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Dersom du velger å skrive e-post må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på e-posten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.
  • Du kan oppgi navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet:
    • vil barneverntjenesten være forpliktet til å foreta en vurdering av om det er grunnlag for å unnta melders navn fra innsyn.
    • anonymiteten vil kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fremmer sak om plassering av barnet for fylkesnemnda.
  • Det vil som regel være en fordel for barneverntjenestens vurdering av meldingen og arbeidet med den aktuelle familien at ditt navn og din relasjon til familien er kjent.
Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Dersom barnevernet åpner en undersøkelse vil barnevernet avklare om barnet og familien trenger hjelp og eventuelt hvordan.

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt, og eventuelt melder igjen.

Slik melder du fra (som ansatt i barnehage, skole, politi, helsetjenester, foreninger, m.m.)

Selve meldingen til barnevernet kan sendes gjennom ny nasjonal løsning for bekymringsmeldinger.

Trondheim kommune har en kommunal portal som ansatte i barnehage og skole skal benytte. Portal for bekymringsmelding til barnevernet. Den kan hjelpe deg videre.

Akutt bekymring for barnets liv og helse?

Barnevernet i bydelen der du bor behandler innkomne bekymringsmeldinger innenfor normal kontortid. Dersom du er akutt bekymret, utenfor kontortid, for om et barns liv og helse er i fare, kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Sist oppdatert: 29.09.2023

Fant du det du lette etter?