Gartnerhaugen

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 14-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss.

Gartnerhaugen Hjemme

Gartnerhaugen Hjemme er for deg mellom 14-20 år som bor hjemme med en eller begge foreldre. Ungdom som bor hjemme kan oppleve at kontakten med familie og venner er vanskelig. Dette kan ofte stå i veien for at man får til det man vil i livet. Noen synes det er vanskelig å gå på skolen. Noen er ensomme og opplever at ingen forstår. Mange ungdommer som vi har hatt kontakt med lurer på om de kan fortsette å bo sammen med foreldrene sine. Vi ønsker å hjelpe til, slik at de kan det. 

 

Gartnerhaugen Ettervern

Gartnerhaugen Ettervern er et tilbud til deg som bor i eller skal flytte inn i egen bolig.

Du er en ungdom mellom 16 og 23 år, som ønsker å samarbeide med voksne, der man har fokus på det å bo for seg selv. Kanskje har du aldri bodd alene før og trenger noen voksne som kan gå de første skrittene sammen med deg. Det handler om å lære seg å ta vare på leiligheten sin, skape det hyggelig rundt seg, lage mat, ha en ok døgnrytme og å ha sin egen økonomi med ansvar for handling osv. Kanskje kan du mye av dette fra før, men trenger at det er voksne i nærheten for at du skal føle deg trygg. 

Vi er opptatt av at ungdommene som følges opp i Gartnerhaugen skal oppleve trygghet og trivsel i egen bolig. Du vil få to kontaktpersoner som vil være nysgjerrige på hvordan du ønsker ha det i livet ditt og hvem som kan hjelpe deg med det. Vi ønsker å samarbeide med deg og de du har rundt deg, slik at vi sammen kan jobbe for at du skal få det livet du ønsker deg.

På Gartnerhaugen tenker vi at det er viktig at du har en skoleplass, en jobb eller lignende som oppleves som meningsfullt for deg. Vi ønsker å bidra til at du får det godt og trives på skolen, i jobben eller praksisplassen din.

Husvert for ungdom

En husvert er voksne / familier som leier ut hybel / leilighet tilknyttet egen bolig og som kan bistå leietaker (ungdom) med oppfølging i varierende omfang. Det kan være samtaler, praktisk støtte, aktiviteter, leksehjelp m.m. Ungdommen har vanligvis oppfølging fra miljøterapeut på Gartnerhaugen som samarbeider med husvert. Husvert inngår en oppdragsavtale med den barneverntjenesten/bydelen ungdommen tilhører. Gartnerhaugen koordinerer husverttiltaket, rekrutterer og godkjenner husvertene, og gir jevnlig veiledning under oppdragsperioden. Det stilles ingen formelle krav om utdanning til husvert, personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Hvem er husvert et godt tilbud til?

Ungdom i Gartnerhaugens målgruppe (se link under) som er i stand til å bo i egen hybel, dvs. klare praktiske oppgaver og det å bo alene men som…….

  • Kan være husredd og engstelig for å sove alene
  • Ikke er så flink til å spørre om hjelp
  • Har et særskilt behov for voksenkontakt og å bli sett
  • Har et særskilt behov for trygghet og faste rammer
  • Har lite/ingen ressurser i eget familienettverk
  • Synes det er vanskelig å si nei til venner og regulere besøk på hybelen

Hva er husverten sin rolle?

En utleier som er husvert skal selv bo i samme hus eller i umiddelbar nærhet. Dette vil gjøre at utleier kan ha en støttefunksjon i forhold til behov ungdommen kan ha. Ungdommen kan behøve hjelp til å få en positiv døgnrytme gjennom for eksempe vekking i perioder. Enkelte ungdom vil ha behov for å bli bedre kjent med utleier og opplever omsorg og trygghet gjennom å bli invitert på enkelte måltid og tatt med på aktiviteter.

I tillegg vil utleier inngå i et samarbeid med ungdommens andre støttepersoner på Gartnerhaugen. De vil kunne dele på andre miljøterapeutiske oppgaver som å ha fokus på praktiske tema som matlaging, klesvask, leksehjelp, og/eller samtaler om nettverk og hjelp til å invitere familie på hybelen.

Har du et stort hjerte, omsorg, tid og rom til rådighet eller vil du vite litt mer om hva et husvertoppdrag går ut, ta gjerne kontakt for en prat. 

 Godkjenning som husvert og formelle avtaler

  • Det skrives en oppdragsavtale som regulerer støttefunksjonens innhold, godtgjøring og utgiftsdekning, varighet på tiltaket og avtale om veiledning. Oppsigelsestid er 1 mnd
  • Ungdom og huseier inngår husleiekontrakt (se link under). Når ungdommen er under 18 år er det som regel foresatte eller barneverntjenesten som står som leietaker. Oppsigelsestid 3 mnd
  • Utleier underskriver taushetserklæring som oppdragstaker
  • Innhenting av politiattest, gjelder samtlige i husstanden som er over 18 år

Husvertkoordinator på Gartnerhaugen er Siv Mollan

Telefon, 97 11 93 91, mail siv.mollan@trondheim.kommune.no

Husleiekontrakt: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0030/Forbrukerrdets_husleiekontrakt?lang=1

Nettverksmøter - vanskelige samtaler kan bli gode møter

Vi ønsker at unge mennesker og deres familier skal få mulighet til å være i sentrum av sin forandringsprosess og ta del i de beslutninger som fattes om deres liv. Vi ønsker gjennom å lede nettverksmøter å skape gode rom for dette. De unge og deres familie og nettverk gis gjennom disse møtene et rom for å mobilisere kraft og støtte, for å få gjort noe med det vanskelige man står i.

Tjenester til andre kommuner

Gartnerhaugen tilbyr sine tjenester til andre kommuner. Vi kan både følge opp ungdommer som bor i ring-kommunene til Trondheim, og ha oppfølging av ungdommer som har flyttet til Trondheim og samtidig har en forankring i barnevernet i hjemkommunen.

 Vi kan i tillegg tilby en økonomisk oppfølging (husleie, livsopphold, o.l.). 

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Gartnerhaugveien 2 på Lade (kart)

Telefon: 991 23 100

Kontaktperson ved Gartnerhaugen:

Avdelingsleder: Jørn Are Aune, tlf: 468 45 121
E-post: jorn-are.aune@trondheim.kommune.no

Teamkoordinator: Aleksander Teigen, tlf 957 62 594
E-post: aleksander.teigen@trondheim.kommune.no

Teamkoordinator: Ann Kristin Røttereng, tlf 476 28 281

E-post: ann-kristin.rottereng@trondheim.kommune.no

Postadresse: Gartnerhaugen, Trondheim kommune,
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Publikasjoner

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Sist oppdatert: 22.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?