Ungdomsteam i Byomfattende ressursavdeling (BRA)

Ungdomsteam i Byomfattende ressursavdeling (BRA)

Gartnerhaugen

Ungdomsteam i BRA er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 13-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss. Her er kontaktinfo til Barne- og familietjenesten i Trondheim.

Hva gjør vi?

I ungdomsteam jobber 12 terapeuter med ulik kompetanse og erfaring. Vi skreddersyr vår innsats i et samarbeid med ungdommen, familien, saksbehandler og andre viktige personer i ungdommens liv. Hver ungdom og hver familie er unik og trenger ulike ting fra oss. Vi tar utgangspunkt i deres håp, ønske og drømmer for fremtiden. Rollen vår blir å være en medvandrer mot et ønsket liv. Noen ganger er samtaler det som trengs, andre ganger mer konkrete ting.

Menneske som hopper høyt

Familiesamtaler

Mange av ungdommene vi møter har utfordringer i relasjonen med foreldre og søsken. Da blir det ofte vanskelig på mange av livets områder. Når man har det vanskelig hjemme smitter vanskene ofte over til andre deler av livet. For eksempel mistrivsel på skole, psykiske vansker og utfordringer med rus. Mange opplever det som nyttig å sitte sammen som familie og få rom til både å snakke og lytte til hverandre.

Samtaler med foreldre og ungdom hver for seg

Noen ganger er det mer hensiktsmessig å ha samtaler med ungdommen, og foreldrene, hver for seg. Vi møtes til felles samtaler innimellom alt etter hva ungdom og familie ønsker. Dette for å gi foreldrene innblikk i hva ungdommen og terapeutene har snakket/jobbet med og omvendt. Vi tror at de får en større forståelse for hverandre gjennom disse samtalene. Foreldrene og ungdommene kan få flere perspektiver som blir tilgjengelige for dem og som kan gi dem nye handlingsalternativer.

Nettverksmøter

Ungdomsteam har lang erfaring med å lede samtaler med flere til stede. Disse møtene kaller vi nettverksmøter. Ungdommen og/eller familien inviterer inn andre viktige mennesker i livet til et samarbeid om de utfordringene de står i. Disse menneskene kan være besteforeldre, tanter, onkler, naboer, venner, fotballtrener, lærer, lege osv. Terapeuter leder møtet og tar ansvar for at alle blir best mulig ivaretatt og lyttet til. Ungdommene, deres familie og nettverk gis gjennom disse møtene et rom for å mobilisere kraft og støtte, for å få gjort noe med det vanskelige man står i. Ungdommen og/eller familien bestemmer selv hvem som blir invitert. Noen ganger er det naturlig å invitere noen få, andre ganger veldig mange.

Ettervern og ungdom i egen bolig

Dette er et tilbud til deg som bor eller skal flytte inn i egen bolig.

Du er en ungdom mellom 16 og 23 år, som ønsker å samarbeide med voksne, der man har fokus på det å bo for seg selv. Kanskje har du aldri bodd alene før og trenger noen voksne som kan gå de første skrittene sammen med deg. Det handler om å lære seg å ta vare på leiligheten sin, skape det hyggelig rundt seg, lage mat, ha en ok døgnrytme og å ha sin egen økonomi med ansvar for handling osv. Kanskje kan du mye av dette fra før, men trenger at det er voksne i nærheten for at du skal føle deg trygg. Vi ønsker sammen med deg å finne folk som kan gi deg den støtten du trenger - nå og i fremtiden.

Du vil få kontaktpersoner som er nysgjerrige på hvordan du ønsker å ha det i livet ditt og som gjennom et samarbeid basert på respekt og tillit vil hjelpe deg å nå de målene du setter deg.

Underveis vil du og dine kontaktpersoner jobbe mot de målene du ønsker å jobbe med.

På ungdomsteam tenker vi at det er viktig at du har en skoleplass, en jobb eller lignende som oppleves som meningsfullt for deg. Vi ønsker å bidra til at du får det godt og trives på skolen, i jobben eller praksisplassen din.

Vi vil også gjerne bli kjent med de menneskene som er viktige i livet ditt. Sammen med deg vil vi utforske hva disse betyr for deg nå og hvordan de kan fortsette å være viktige for deg i fremtiden.

Ungdomsgruppe for ungdom 16-23

Vi møter mange ungdommer som går rundt med like erfaringer, med ulike erfaringer og med tanker og bekymringer som de kanskje ikke snakker med andre ungdommer om. Noen tror de er alene med disse tankene, andre ønsker mer kunnskap om ulike tema.

Målet vårt med å samle ungdommer i gruppe er å gi de muligheten til å dele det de står i med andre ungdommer som står i eller har stått i noe av det samme. Når ungdommene går ut av gruppa er håpet at alle har med seg noen nye tanker, har delt noe vi ikke trodde vi skulle dele eller har lært noe om seg selv eller om andre.

Viktige faktorer for å få til en trygg gruppe er at vi som leder gruppen evner å skape en ramme av aksept og forståelse i gruppen.

Her er noen tilbakemeldinger fra ungdommer som har deltatt i gruppetilbudet:

“Nyttig at vi er like og så ulike”

“Jeg har blitt glad i de andre og ut i uka lurer jeg på hvordan det går med dem”

“Det er noe annet å høre det fra en annen 19 åring”

“Gruppa er ukas høydepunkt”

Husvert for ungdom

En husvert er voksne / familier som leier ut hybel / leilighet tilknyttet egen bolig og som kan bistå leietaker (ungdom) med oppfølging i varierende omfang. Det kan være samtaler, praktisk støtte, aktiviteter, leksehjelp m.m. Ungdommen har vanligvis oppfølging fra miljøterapeut på ungdomsteam som samarbeider med husvert. Husvert inngår en oppdragsavtale med den barneverntjenesten/bydelen ungdommen tilhører. Vi koordinerer husverttiltaket, rekrutterer og godkjenner husvertene, og gir jevnlig veiledning under oppdragsperioden. Det stilles ingen formelle krav om utdanning til husvert, personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Hvem er husvert et godt tilbud til?

Ungdom i ungdomsteam sin målgruppe, som er i stand til å bo i egen hybel, dvs. klare praktiske oppgaver og det å bo alene men som…….

  • Kan være husredd og engstelig for å sove alene
  • Ikke er så flink til å spørre om hjelp
  • Har et særskilt behov for voksenkontakt og å bli sett
  • Har et særskilt behov for trygghet og faste rammer
  • Har lite/ingen ressurser i eget familienettverk
  • Synes det er vanskelig å si nei til venner og regulere besøk på hybelen

Hva er husverten sin rolle?

En utleier som er husvert skal selv bo i samme hus eller i umiddelbar nærhet. Dette vil gjøre at utleier kan ha en støttefunksjon med tanke på behov ungdommen kan ha. Ungdommen kan behøve hjelp til å få en positiv døgnrytme gjennom for eksempel vekking i perioder. Enkelte ungdom vil ha behov for å bli bedre kjent med utleier og opplever omsorg og trygghet gjennom å bli invitert på enkelte måltid og tatt med på aktiviteter.

I tillegg vil utleier inngå i et samarbeid med ungdommens andre støttepersoner på ungdomsteam. De vil kunne dele på andre miljøterapeutiske oppgaver som å ha fokus på praktiske tema som matlaging, klesvask, leksehjelp, og/eller samtaler om nettverk og hjelp til å invitere familie på hybelen.

Har du et stort hjerte, omsorg, tid og rom til rådighet eller vil du vite litt mer om hva et husvertoppdrag går ut, ta gjerne kontakt for en prat.

Godkjenning som husvert og formelle avtaler

  • Det skrives en oppdragsavtale som regulerer støttefunksjonens innhold, godtgjøring og utgiftsdekning, varighet på tiltaket og avtale om veiledning. Oppsigelsestid er 1 mnd
  • Ungdom og huseier inngår husleiekontrakt. Når ungdommen er under 18 år er det som regel foresatte eller barneverntjenesten som står som leietaker. Oppsigelsestid 3 mnd
  • Utleier underskriver taushetserklæring som oppdragstaker
  • Innhenting av politiattest, gjelder samtlige i husstanden som er over 18 år

Husvertkoordinator i ungdomsteam er Siv Anette Torseth.

Telefon, 99 35 67 32, E-post:

Samtaleledere

Vi tilbyr møteledelse i nettverksmøter/dialogmøter på vegne av barneverntjenesten og familiene. Dette for å legge til rette for dialog mellom partene om temaer som uroer en eller flere deltakere. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å skape en samarbeidende praksis, ved å søke etter et partnerskap mellom barneverntjenesten og familiene.

Vi kan også være samtaleledere for ulike offentlige tjenester som har et behov for å snakke sammen.

Vi tilbyr møteledelse for samarbeidspartnere som står fast eller sliter med samarbeidsklimaet.

Inntaksrutine

Inntakskoordinator har faste møter på bydel der nye potensielle saker og oppdrag drøftes til BRA. 

Tjenester til andre kommuner

Byomfattende ressursavdeling og ungdomsteam tilbyr sine tjenester til andre kommuner. Vi kan både følge opp ungdommer og familier som bor i ring-kommunene til Trondheim, og ha oppfølging av ungdommer som har flyttet til Trondheim og samtidig har en forankring i barnevernet i hjemkommunen.

Vi kan i tillegg tilby å administrere en økonomisk oppfølging (husleie, livsopphold, o.l.).

Mer informasjon om samarbeidsavtale, priser og lignende fås ved henvendelse per mail eller telefon til avdelingsleder ved Byomfattende ressursavdeling.

Publikasjoner

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Fagartikkel i Fontene:

Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet

Kontaktinformasjon

Du finner oss i gartnerhaugveien 2 på Lade (kart)

Telefon: 99 12 31 00

Kontaktperson ved Byomfattende ressursavdeling (BRA):

Avdelingsleder: Solvår Hernes, telefon: 90 25 27 85 
E-post:

Inntakskoordinator: Pål Børmark, telefon: 95 26 32 37                                          E-post: 

Teamleder: Aleksander Teigen, telefon: 95 76 25 94

Postadresse: Gartnerhaugen, Trondheim kommune

Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Ansatte

Aleksander Teigen, teamleder

Mob. 95 76 25 94

Anne-Lise Sørensen, teamleder (familieteam)

Mob. 41 67 46 53

Ann Kristin Røttereng, terapeut

Mob. 47 62 82 81

Cathrine Talgø-Kristiansen, terapeut

Mob. 90 23 60 07

Cicilie Sonstad, terapeut

Mob. 47 50 75 91

Gunn-Elin Brovold Myrene, terapeut

Mob. 95 82 94 47

Hanne-Mari Engan, terapeut

Mob. 48 22 01 73

Heidi Hammerås, terapeut

Mob. 95 05 37 01

Janniken Kristiansen, terapeut

Mob. 90 23 88 58

Lena Storbekken Sundli, terapeut

Mob. 90 24 89 80

Magnus Refseth, terapeut

Mob. 90 23 75 65

Marianne V. Ingvaldsen, terapeut

Mob. 90 22 49 37

Monica Bjørklund, terapeut

Mob. 90 22 69 44

Siv Anette Torseth, terapeut

Mob. 99 35 67 32

Siv Mollan, terapeut

Mob. 97 11 93 91

Unn-Mari Olsrød, terapeut

Mob. 95 79 20 09

Vahid Azarirad, terapeut

Mob. 94 79 12 06

Vera Ofori-Kwaah, terapeut

Mob. 93 64 76 66

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema brukes av eksterne kommuner og skal sendes per post til inntakskoordinater/teamleder eller digitalt til organisasjonsnummer 986457224.

Henvisningsskjema.pdf

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?