Ambulant Familieteam

Ambulant Familieteam

Fasaden på Innherredsveien 102

Ambulant familieteam (AFT) er et fleksibelt og tverrfaglig team som er organisert under BFT Omsorgsenheten og holder til i Innherredsveien 102. AFT jobber dag, kveld og helg (ikke natt). De ansatte kan bistå med miljøterapeutiske tiltak inn hos enkeltperson og i familier. AFT er en tjeneste som kan gjennomføre oppdrag uavhengig av person. Samtidig vil vi i enkelte saker tilstrebe færrest mulig relasjoner, dette ut i fra sakskompleksitet.

Ambulant familieteam er ikke en tjeneste som erstatter andre ordinære tilbud som eksempel Uteseksjonen, Barnevernvakta, Politi og ulike helsetjenester med mer.

Hva gjør vi?
  • Vi er enhetens fleksible miljøterapeutiske team som jobber med enkeltindivid, med familien som helhet og med barn fra nyfødt og opp til voksen alder.
  • Vi er en tjeneste som jobber dag, kveld, helger og helligdager for å bistå alle bydelene i enkeltsaker.
  • Vi utfører tilsyn under samvær.
  • AFT kan avhjelpe i kortere eller lenger perioder i enkeltsaker.
  • Bistå minoritetsfamilier som har lite nettverk med praktiske hjelp på ulike livsområder, emosjonell- og sosial støtte og med systemforståelse.
  • På kort varsel kunne bistå og avhjelpe i uforutsette hendelser inn i familier, gjerne med sammensatte og kompleks psykisk helseproblematikk.
  • Bistår inn for å forhindre utilsiktede akutte plasseringer.
  • Kunne ledsage og støtte i overganger i en kortere eller lengre tid.
  • Bistå inn med støtte og hjelp på avvergested i Midelfartsveg 30.
Hvordan jobber vi?

Ansatte i AFT bruker sine ferdigheter og tverrfaglige kompetanse i den daglige oppgaveløsningen. I vårt støtte-, endrings- og utviklingsfokus står kognitiv atferdsterapi, traumebevisst omsorg og miljøterapi som sentrale elementer. Ved å skape en bevissthet rundt hvordan tanker, følelser og atferd henger sammen, har vi god erfaring med at vi klarer å peke på løsninger eller perspektiv som er mer funksjonell og positiv for familie eller barn/ungdom.

Fokuset er ressursorientert og den enkelte ansatt strekker seg langt i å motivere, samarbeide og skape tillit og trygghet hos brukerne.

AFT arbeider ut i fra en systemisk forståelse og med hele mennesket i fokus for at tjenestemottakere skal oppleve støtte, mestring og egenutvikling.

Gjennom tilstedeværelse i familien eller ungdommens miljø og i de situasjoner som kan være utfordrende, kan vi kartlegge, sette spesifikke mål, bevisstgjøre, rådgi, støtte og veilede til endring.

Kompetanse

Grunnkompetansen i Ambulant familieteam er målrettet miljøterapeutisk kompetanse og TBO- forståelse. Ansatte har opparbeidet erfaring med å omstille seg fort, stå i uforutsette situasjoner samt gripe inn (intervenere) der det er nødvendig.

Det tverrfaglige teamet har også kompetanse innen blant annet akutt intervensjon, psykologisk førstehjelp (defuse og debrief), Marte Meo, systematisk kollegastøtte, selvmordsforebygging, ART, barnehagepedagogikk, veiledning og fysisk og psykisk helsekompetanse.

Inntaksrutiner

Alle nye saker/henvisninger går til BRA sin Inntakskoordinator.

Akutthenvendelser vurderes kontinuerlig og underveis.

Tjenester til andre kommuner

AFT kan tilby sine tjenester til andre kommuner både på enkeltungdom, ungdom og familier. Det inkluderer ungdom som bor i Trondheim og der barnevernet i hjemkommunen har ansvaret for de.

Mer informasjon om samarbeidsavtale, priser og lignende fås ved henvendelse per telefon eller mail til avdelingsleder.

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Innherredsveien 102, 7042 Trondheim på Lademoen.

Vakttelefon: 48 29 30 97

Kontaktpersoner ved Ambulant familieteam:

Inntakskoordinator: Pål Børmark, telefon 95 26 32 37, E-post:

Avdelingsleder: Solvår Hernes telefon 90 25 27 85, E-post:

Teamleder: Espen Wågheim, telefon 47 68 04 58, E-post:

 

Øvrige ansatte:

Ann Nicole Brekstad Nilsen, E-post:

Helene Bredal, E-post:

Håkon Thon, E-post:

Ingri Berge, E-post:

Marit Hemmingby, E-post:

Omar Lyngstadås, E-post:

Silje Reberg, E-post:

Tonje Jørgensen, E-post:

Marit-Irene Sollie, E-post:

Nina Kathryn Kossack, E-post:

Marit Elvan Grønås, E-post:

Eva M. K. Håkansson, E-post:

Siri Hermo, E-post:

Mahmoud Ibrahim, E-post:  

Marit Kristine Jensås, E-post:

Wanja Pettersen, E-post:

Marte Flønes, E-post:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 25.09.2023

Fant du det du lette etter?