Bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

www.husbanken.no kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Alle som har muligheter bør søke elektronisk via husbanken.no. Har du ikke muligheter til det kan du søke på papirsøknad. Alle NAV-kontor kan bistå i utfylling av både elektroniske og papirsøknader. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til:
Trondheim kommune
NAV Bostøtte
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Bostøtte beregnes etter søkerens inntekt for den måned vedtaket fattes for. Inntektsopplysninger hentes fra offentlige registre og trenger ikke dokumenteres. Inntekt som ikke innhentes automatisk (netto kapitalinntekter, næringsinntekt og utenlandsinntekt) må anslås på søknaden.

Spørsmål om bostøtte? Telefon 41 23 76 00

Vedtak om bostøtte

Såfremt du ikke har reservert deg, sendes alle vedtak om bostøtte ut digitalt. Du kan der lese begrunnelsen for vedtaket samt klagemuligheter. Hvis du mener noe er feil, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte

Sist oppdatert: 13.08.2021

Fant du det du lette etter?