Kunngjøringer av planer

Kunngjøringer av planer

Dette er en oversikt over arealplaner som er i en fase der du kan sende innspill eller vedtatte planer som du kan klage på.

Planprosessen følger plan- og bygningsloven, og er en lang prosess med mange steg. Prosessen skal sikre at vi får frem konsekvensene av planen, både positive og negative, og at de som blir berørt av planen får mulighet til å si sin mening.

Figuren viser en oversikt over planprosessen og når du kan gi innspill
Figuren viser en oversikt over planprosessen og når du kan gi innspill

Nedenfor er planene sortert ut fra hvilken fase de er i. Det er oppgitt frist for å sende innspill eller klage. Les mer om hvordan du kan si din mening om planer.

Igangsatt planarbeid

Offentlig ettersyn

Vedtatte planer

Andre plankunngjøringer

Vedlegg, kommende sak

Se midlertidig oversikt over vedlegg inntil kunngjøringene av sakene er publisert

Tidligere kunngjøringer

Se utløpte kunngjøringer i tidligere Klæbu kommune

Se utløpte kunngjøringer av igangsatt planarbeid

Se utløpte kunngjøringer av planer til offentlig ettersyn

Se utløpte kunngjøringer av vedtatte planer

Se utløpte kunngjøringer av andre planer

Sist oppdatert: 03.07.2024

Fant du det du lette etter?