Helseplattformen vil gi innbyggerne i Trondheim en bedre helsetjeneste

Innbyggerne i Trondheim kan bli de første i landet som får en felles journalløsning for hele helsetjenesten. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS og blir med på innføring og forvaltning av den nye journalløsningen. Bystyret skal behandle saken 29. august.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Helseplattformen AS skal innføre en ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister, og Helseplattformen er første skritt på veien mot det nasjonale målbildet om «Én innbygger - én journal».

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Journalen følger pasienten

Ofte har pasienter i dag en opplevelse av at de må gjenfortelle “sin historie” hver gang de møter en ny helsemedarbeider. Med Helseplattformen blir ikke dette lenger nødvendig fordi journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, uansett nivå. Felles medisinliste for fastleger, kommunehelsetjenesten og sykehus er også en av forbedringene. Det betyr for eksempel at fastlegen kan lese endringer på dine medikamenter straks sykehuset har gjort endringer. Og sykehuslegen kan selv lese hvilke undersøkelser og vurderinger som er gjort av fastlegen.

Helseplattformen vil gi alle innbyggerne i Midt-Norge tilgang til sine egne helseopplysninger gjennom en egen pasientportal. Slik skal de også ha større mulighet til å påvirke egen helsesituasjon. Ett felles system for hele helsetjenesten sikrer også at journalen oppdateres fortløpende.

Bedre samhandling

Med Helseplattformen vil rundt 10 000 ansatte i Trondheim kommune få et nytt og bedre arbeidsverktøy fra høsten 2021.

I dag bruker helsemedarbeiderne i kommunene mye tid på å innhente, formidle og etterspørre informasjon. Dette gjelder både internt i den enkelte kommune, men spesielt på tvers av nivåene i helsetjenesten. Den nye journalløsningen vil kunne gi alle relevante opplysninger i sann tid. Helseplattformen vil også kunne gi støtte til gode faglige beslutninger.

- Helsemedarbeiderne i Trondheim kommune vil få bedre og mer effektiv støtte i arbeidet slik at samhandlingen blir bedre og at det blir mer tid til brukere og pasienter, sier kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen.

Murtaza Mastoor, Hege Østraat og Tone Selbæk står ved en kontorpult
Murtaza Mastoor er saksbehandler ved HVK Lerkendal. De bruker et system som heter Gerica. Når de skal kommunisere med fastlegene, f.eks. for å innhente medisinske opplysninger, bruker de e-link. De får ikke automatisk beskjed når det kommer svar. Derfor må de overvåke og sjekke jevnlig, noe som gir forsinkelse i saksbehandlinga. Murtaza Mastoor ser på muligheten for bedre samhandling som den største gevinsten. På bildet er han sammen med kollegene Hege Østraat og Tone Selbæk.
Monica Wold Gustavsen ved skrivepulten sin
Monica Wold Gustafson er jordmor ved BFT Østbyen helsestasjon. De har et journalsystem som heter HS Pro mens pasientene bruker Helsekort for gravide som er på papir. Det må pasienten ha med seg, enten de går til jordmor, fastlege eller skal på sykehuset. Det innebærer dobbeltføring for jordmor og også en risiko for feilføringer. Monica Wold Gustafson mener det er stort potensiale for forbedring.

Bystyrebehandling 29. august

Trondheim kommune har vært involvert i arbeidet med Helseplattformen siden forprosjektet startet opp i 2013. Kommunen har hatt en egen samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge for anskaffelsesprosessen. Politikerne skal i bystyremøte 29. august ta stilling til om kommunen skal utløse sin opsjon i Helseplattformen og inngå en aksjonæravtale og samtidig si ja til en ny samarbeidsavtale. Til sammen er det snakk om en investeringsramme til 388 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet.

Hånd på rattet

Det amerikanske selskapet Epic er valgt som leverandør av løsningen, og Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføringen. Ved å gå inn i selskapet får kommunen mulighet til å være med å bygge opp en god journalløsning som sikrer kommunenes behov best mulig.

- Vi ønsker å sitte i førersetet og har nå en unik mulighet til å være med å utvikle og sette opp den beste løsningen for kommunene, sier Garåsen.

En rekke medarbeidere fra Trondheim kommune og de andre kommunene skal være med å sette opp løsningen sammen med leverandøren og medarbeidere fra helseforetakene.

kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen
Kommunaldirektør Helge Garåsen.

Enda bedre samarbeid

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl sier det vil ha stor betydning for innbyggerne i vår region at vi lykkes med å skape en felles løsning og sømløs deling av informasjon i helsetjenesten.

- Avtalen vi har forhandlet fram med Trondheim kommune legger grunnlaget for hvordan vi sammen skal utvikle og ta i bruk Helseplattformen i hele regionen. Jeg gleder meg stort fordi vi nå har et godt utgangspunkt for å få på plass en løsning der sykehus, kommuner og fastleger kan bli enda bedre på å samarbeide og at pasienten får elektronisk tilgang til sine helseopplysninger, sier Slørdahl.

Kontaktperson: Kommunaldirektør Helge Garåsen.

Fant du det du lette etter?