Forskning, utvikling og næring

Forskning, utvikling og næring

Trondheims viktigste konkurransefortrinn er våre kunnskaps-, innovasjons- og teknologimiljøer.

NTNU Gløshaugen

Arbeidsplasser innen teknologi

Trondheim kommune vil være en aktiv part i arbeidet med kommersialisering av teknologi og etablering av flere arbeidsplasser. Arbeidet skjer i tett samspill med næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre offentlige institusjoner.

Innovasjon

Kommunen er pådriver for utvikling av et internasjonalt ledende innovasjonsdistrikt i Trondheim. Sammen med lokale og regionale partnere skal kommunen styrke byens attraktivitet, og synliggjøre denne nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker å bidra til

  • å legge til rette for oppstartsbedrifter og styrke eksisterende bedrifter
  • styrke grønn konkurransekraft i næringslivet
  • å skape møteplasser, koble aktører sammen og fremme samhandling
  • å fremme byen som testarena
  • aktiv deltakelse i eksisterende i eksisterende og nye næringsklynger
  • at innkjøpsmakten brukes aktivt for å fremme innovasjon og teknologisk utvikling
  • å styrke Trondheims rolle som arrangementsby

Forskningshenvendelser

Ønsker du å samarbeide med Trondheim kommune om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning (FoUI)?

Les mer om hvordan du søker.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 12.04.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward