Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barnefellesskap i Trondheim kommune.

Jente som rekker opp hånden

Utenforskap og ensomhet skal forebygges gjennom inkludering og tilhørighet i gode fellesskap.

Om SteinSaksPapir

Strategien er en styrkebasert tilnærming. I stedet for å snakke om mobbing, seksuell trakassering og netthets, spør vi om barn og unges ressurser og drømmer.

I stedet for å se på det enkelte barnet som bærer av sitt problem, peker vi på fellesskapets ansvar. For å lykkes med strategien er vi avhengig av nettopp det: At alle barn er alle voksnes ansvar. Skole, nærmiljø, barnehage, idrettslag og korps.

Alle vi som jobber i kommunen og alle oss som bor i kommunen.

Les mer om SteinSaksPapir.

Sist oppdatert: 05.07.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M