Bergheim hjemmetjeneste

Oversiktsbilde av Bergheim hjemmetjeneste

Kontakt Bergheim hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Bergheim hjemmetjeneste - en åpen, modig og kompetent hjemmetjeneste med dedikerte ansatte. Vi som jobber på Bergheim er stolt av vår arbeidsplass og ønsker å tilby tjenester av høy kvalitet. Helst med en god dose humor og godt humør. Vi håper og tror at de gode resultatene på brukerundersøkelsen de siste årene viser at vi får til akkurat dette.

Bergheim hjemmetjeneste tilbyr tjenester til hjemmeboende. I tillegg yter vi heldøgns omsorgstjenester til personer som bor i utvalgte leiligheter i Brit Grytbaks veg 14.

Vi holder til i idylliske omgivelser på Bergheim med Trondheims flotteste utsikt.

Utsikt vinter

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Lederteamet

Enhetsleder

Bernt Sylthe, telefon: 94 14 34 04

Bergheim/Brit Grytbaks veg (Heldøgns omsorgsboliger)

Avdelingsleder: Ingrid Mediaas Andersen, telefon: 46 93 26 71

Bjørkhaug/Vegamot/Steinhaugen/Angelltrøa

Avdelingsleder: Birthe Dahle Kristoffersen, telefon: 46 94 29 95

Nardo/Nardoskrenten/Lerkendal/Heggdalsringen

Avdelingsleder: Ida Strøm, telefon: 91 33 02 94

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Om Bergheim hjemmetjeneste

Ingrid og Kristian

Bergheim hjemmetjeneste er sammensatt av tverrfaglige yrkesgrupper som sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, studenter og ellers medarbeidere som har fokus på kvalitet og kompetanse. Bergheim Hjemmetjeneste er opptatt av å yte tjenester av høy kvalitet.

Enheten jobber aktivt med kvalitet og tjenesteutvikling gjennom Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet, et kvalitetsprogram som er utviklet i samarbeid med NTNU og Helse Midt-Norge. Dette programmet er grunnpilaren i vår tjeneste.

Bergheim hjemmetjeneste har et stort fokus på selvmestring og å tilrettelegge for at pasienter skal gjøre det de klarer selv. Dette er for å forhindre og forebygge tap av funksjoner og for at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Bistand fra Bergheim hjemmetjeneste

Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Bergheim hjemmetjeneste

  • Å bli møtt med respekt
  • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
  • Å bli møtt av kompetente ansatte
  • Å få oppnevnt en primærkontakt som koordinerer de tjenester du får vedtak på fra Helse- og Velferdskontoret. Primær vil kartlegge dine behov ut fra Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet og ha ansvar for kommunikasjon med deg og pårørende.
  • Ansatte som kontinuerlig observerer, vurderer og evaluerer ditt hjelpebehov.
  • Ansatte med fokus på egenmestring og hverdagsrehabilitering.
Tjenester vi tilbyr
  • Helsetjenester i hjemmet (medisinadministrering, sårpleie, palliativ pleie m.m.)
  • Praktisk bistand person (bistand til stell, dusj, måltid m.m.)
  • Praktisk bistand hushold (klesvask, koppvask, bestille matvarer og middag fra produksjonskjøkken m.m.)

Tjenestene utføres som et samarbeid mellom hjelper og bruker. Du skal gjøre det du klarer selv, ansatte i hjemmetjeneste har ansvar for å bistå med det du ikke får til.

Bergheim Sone

Hverdagsrehabilitering

Bergheim hjemmetjeneste jobber aktivt med hverdagsrehabilitering. Dette er opptrening for en gruppe brukere som klarer seg mye selv, men som trenger hjelp til å trene seg opp på noen områder.

Når vi jobber med hverdagsrehabilitering jobber vi tverrfaglig med ergo- og fysioterapitjenesten. Hjemmetjenesten har ansvaret for å avdekke behovet og henvise. Hjemmetjenesten bidrar også til treningshjelp der det er nødvendig.

Hverdagsrehabilitering demens

Hverdagsrehabilitering for demens er et nytt prosjekt som for tiden er i en pilotfase. Her jobber vi tverrfaglig med fysio-, ergoterapitjenesten og ressurssenteret for demens. Målet med tjenesten er å finne måter å hjelpe personer med demensdiagnose med dagligdagse behov. Dette gjelder de gruppene hvor man har utfordring med å komme i posisjon til å hjelpe.

Hjemmetjenesten har ansvar for å avdekke behov og for å henvise for tjenesten. Det blir jobbet målrettet i en periode for å finne gode tiltak. Pårørendesamarbeid er en viktig del av arbeidet.

Forebyggende trening i hjemmet

Forebyggende trening i hjemmet er en tjeneste som fysioterapitjenesten kan henvise til om de ser behov for videre trening i en periode etter fysioterapi.

Hjemmetjenesten har ansvaret for å gjennomføre tiltak utarbeidet av fysioterapitjenesten.

 

Bergheim hjemmetjeneste

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bergheim hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon/driftskoordinator: 72545850

Mandag - fredag kl. 0800-1500. (Telefon stengt fra 1130-1300).

 

TK-kode: 073750

Adresse: Brit Grytbaks veg 14, 7049 TRONDHEIM

Leder

Bernt Sylthe
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Leyla Olderskog Adare

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maryam Ahmadi

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Ingrid Mediaas Andersen

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Mia Oline Barbala

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vår Barli

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kristin Grimstad Bekken

Sykepleier III

E-post:

Eirik Berg-Edland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Louisa Maria Berg-Edland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mona Helberg Bjerken

Konsulent

Telefon:

E-post:

Alexander Flø Bjerkvik

Hjelpepleier

E-post:

Emilie Østerby Bruem

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Birgit Bruset

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jelena Burgic

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Ingrid Victoria Bye

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Hoddø Børstad

Ergoterapeut I

E-post:

Jesper Carlson

Sykepleier II

Telefon:

E-post:

Tonje Dahl

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Antonia Cleude Sousa Duarte

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Egseth

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Sofie Eide

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rikard Sigmundssønn Eidshaug

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Petter Erlandsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Evensen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Fagerli

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Sara Fagerli

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Bård Christian Moen Ferstad

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Eva Karin Føll

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Susanna Irene Gundersen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Janne Halsen

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Caroline Malin Eriksson Hansen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Helene Marie Haram

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kamilla Helland

Vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maren Henriksen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Fride Hermundsdottir

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emilia Johanna Hjortaas

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Solvor Alise Lian Hovind

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Natalie Iversen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Hilde Sofie Johansen

Ergoterapeut I

Telefon:

E-post:

Greta Juozonyte

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mina Jørgensen

Vernepleier II

Telefon:

E-post:

Martine Fredriksen Karlsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Oleksii Khomenko

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Petter Nordby Kjelsberg

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sanne Knudsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Maria Sagmo Knudtsen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Kristine Kopperud

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Vegard Skybakmoen Kremmervik

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Amina M. Kristiansen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rebekka Josephine Kristiansen

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Birthe D. Kristoffersen

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Stine Larsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Maria Rønning Leistad

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Thea Løkken

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lill Marita Løvli

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Kristianna Aas Malkenes

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Mona Markås

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Kristin Nævra Mathisen

Helsefagarbeider I

E-post:

Natsanet Hamad Meskel

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Masooma Mohammadi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kristin Myklebost Moldsvor

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Liise Müller

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Lotte Müller

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rita Sofie Müller

Førstekonsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Silje Wilson Nordby

Student syke- og vernepleier

E-post:

Merete Nygård

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Næstby

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Linda Maria Theres Olani

Omsorgsarb.I

Telefon:

E-post:

Anne Lise Overland

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Kristian Alexander Oskar Pettersson

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mai Thi Phung

Lærling Helsefagarb.innv HEFFI

Telefon:

E-post:

Emanuel Randa

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elias Reitan

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Vibeke Trøan Renå

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ida Linnéa Rian

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Malin Hagen Riise

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Nadia Johnsen Rindal

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Håkon Bakkemo Rogstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Randi Seim

Sykepleier III

E-post:

Emilia Siedlarek

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anja Oliva Sivertsen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Julie Brown Skagen

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ane Skar

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Renate R Skotte

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ma Anne Grace Alberca Solvang

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Elisabeth Stallvik

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Renske Jolien Stel

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Synne Kristiansen Stokkaune

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Amalie Stokke

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Strøm

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Ty Sundberg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lise-Marlen Kragseth Sylte

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Sørhaug

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Marit Helseth Sørli

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Karin Sørløkken

Spesialsykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Merhawi Andemichael Tesfagaber

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Selemawit Weldeselase Tesfe

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Ylva Juul Thorseth

Assistent

Telefon:

E-post:

Pernille Trøen

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Elisabeth Tveit

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marie Brattøy Ustad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingeborg Vikheim

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Margunn Vistnes

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Kristina Vizec

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Mia Beatrice Eide Wevang

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

John Henrik Hustad Østerås

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 18.12.2023

073750

Fant du det du lette etter?