Strinda hjemmetjeneste

Strinda hjemmetjeneste på vinteren

Kontakt Strinda hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Bistand fra Strinda hjemmetjeneste

Strinda hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et geografisk avgrenset område. Vår kompetanse er tverrfaglig med blant annet sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Vi er opptatt av at tjenestene vi yter skal være av høy kvalitet.

Gruppe A: Avdelingsleder Selina Lagodmos Brekke

Gruppe B: Avdelingsleder Kristin Murvold

Gruppe C: Avdelingsleder Aud Sørmeland

Hovedinngang Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strinda hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 083710

Adresse: Skonnertvegen 7, 7053 RANHEIM

Leder

Trine Hansen Mentzoni
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Abdirashid Mohamed Abdirahman

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Aya Albader

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Henry Alexander Alstad

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Anne Andersen

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Anette Marie Bergo

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Eivind Keir Bjørkkjær

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Judith Helen Breivik

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Spange Brekke

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Selina Lagodmos Brekke

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Amanda Paixao Da Silva-Furu

Lærling Helsearbeiderfaget

E-post:

Lea Dahle

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lene Dahle

Ergoterapeut VI

Direktetelefon:

E-post:

Britt Kristin Dahlø

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Yevheniia Doroshetska

Student

E-post:

Marthe Helgesen Eggan

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Suha Ali El Oubaidi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sura El Oubaidi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ludvik Husabø Eliassen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elise Marlén Slette Eltervaag

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jøran Henriksen Engvik

Fagleder H&V.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Dybfest Eriksen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Rezan Erman

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Sandvik Gangåssæter

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lena Mathilde Glømmen-Schei

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Inger Anne Gresset

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Knut Nesse Hande

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marie Dagsloth Hanssen

Medisinerstudent >4 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Hareide

Student syke- og vernepleier

E-post:

Grant Harrison

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Milad Hashemi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Bente Hassel

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Maren Haugan

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Haugstvedt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Bottolfsen Herskedal

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Horseng

Hjelpepleier IV

Direktetelefon:

E-post:

Sara Marie Hyttnes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karl Daniel Borkenstein Haagensen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Kristine S. Hårstad

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Stein Roger Isdahl

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marie Jacobsen

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hamidu Jalloh

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elise Arvesdatter Jensen

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Alla G. Kandakova

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Gurdip Kaur

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Heh Thaw Kehn

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Katrine Kjeldsberg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ola Heksem Kjellås

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marthe K R Kleiven

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Kleppen

Vernepleier III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Gjervan Kleven

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Maja Krogh

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Kristine Larsen

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Agnes Holmen Legernes

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Agne Liukenskyte

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Tina Loholt

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Frida Lyngstad

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Andrea Gårdsø Malvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marlin Gårdsø Malvik

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sumaya Ahmed Mohamed

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Kristin Murvold

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Torill Marianne Nilsen

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Aase Marie Lande Næss

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Olaussen

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Drogset Olsen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Janne Drogset Olsen

Omsorgsarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Silje Elise Paulsen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Bente Pinslund

Hjemmehjelp

Direktetelefon:

E-post:

Jasminka Ponjavic Dolovic

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sander Fosmo Rognes

54

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stian Aunøien Rognstad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Rosvik

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Høyem Røbech

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kari Isabel Røset

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Helene Margrethe Råness

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Christine Sagøy

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frode Espnes Sand

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Alice Schevik

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Torill Schjetne

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Esten Harding Skogvold

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Slåli Snevoll

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Mona Liza Stene

Sykepleier I

E-post:

Vilde Ressem Strøm

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Adrian Staurseth Strømme

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Svaland

Vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Holmstad Særsten

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Aud Sørmeland

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Anne Moe Sørå

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Selma Saastad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Alexander Jensen Thoresen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Stine Lise Tveråmo

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Askvik Tøsdal

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Ingrid Sophie Udseth

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stig-Ove Ustad

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Tone Vendsbo

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Janne Vikan

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Thea Eline Wergeland

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Lene Widerøe

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Paal-Marius N. Wik

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Kasper Julian Aalberg-Nordskag

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 24.01.2024

083710

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward