Strinda hjemmetjeneste

Strinda hjemmetjeneste på vinteren

Kontakt Strinda hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Bistand fra Strinda hjemmetjeneste

Strinda hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et geografisk avgrenset område. Vår kompetanse er tverrfaglig med blant annet sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Vi er opptatt av at tjenestene vi yter skal være av høy kvalitet.

Gruppe A: Avdelingsleder Grete Oppigard

Gruppe B: Avdelingsleder Kristin Murvold

Gruppe C: Avdelingsleder Aud Sørmeland

Hovedinngang Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strinda hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 083710

Sist oppdatert: 28.09.2022

083710

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M