Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Du som driver barnehage i Trondheim kan delta på et mangfoldig tilbud av kvalitetssatsinger og arenaer for erfaringsdeling med andre barnehager.

Bydelsnettverk for trondheimsbarnehager
 • Nettverk for kommunale barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: Anita LR Vangstad
 • Nettverk for private barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: Marit Ravlo Berg, Snillet gård barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: Hilde Antonsen
 • Nettverk for private barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: Torstein Johannessen, Bergheim barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson: Gunn Kristin Hansvold
 • Nettverk for private barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson: Hilde Hoemsnes Aarhaug, Sverresborg Alle barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson: Renate Kvivesen
 • Nettverk for private barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson: Anita Gaustad, Solbakken barnehage

Kvalitetsnettverk du kan være med i

Barn og Rom

Et faglig nettverk om barnehagens pedagogiske læringsmiljø.

Vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode. Vi synliggjør og utfordrer pedagogenes selvfølgeligheter og ”sannheter” ut fra barneperspektivet. Vi motvirker oppdeling av teori og praksis og bygger på frivillighet, egen aktivitet,samt en vilje til å dele ansvar. Ut fra ulikheter leter vi etter spørsmål som fordrer en eksperimenterende og utforskende arbeidsmåte.

Vi møtes ca fire ganger i halvåret på ulike barnehager og arrangerer i tillegg fagdager og konferanser.

Kontaktperson: Britt Holm

Les mer på Facebook-siden vår.

ICDP foreldreveiledning

Kompetansenettverk for barnehager.

Ved spørsmål ta kontakt med koordinator i din bydel:

Lerkendal: Ann Hege Trondsen (Nissekollen barnehager),

Østbyen: Grete Hyldmo (Dronning Mauds barnehage),

Midtbyen: Anette Syvertsen-Wiig (Øya Barnehage),

Heimdal: Hege Beate Sivertsen (Øvre Sjetnan barnehager)

Marte Meo

Nettverket av instruktører møtes 2 ganger i året. Nye opplæringsgrupper settes i gang etter behov. Les mer om Marte Meo-metoden eller ta kontakt med Eva Grande Rø ved spørsmål.

Reggio Emilia

Et nettverk om barns demokratiske deltakelse i egen oppvekst
Kontaktperson: Ann Sylvi Olsen

Aktuelle satsingsområder for barnehager fra A til Å

Bedre skolestart for alle er et innovasjonsprosjekt Trondheim kommune deltar i for å lykkes med en tilpasset skolestart for alle. Prosjektansvarlig i kommunen er Helene Berntsen Svensson.

Den kulturelle barnehagesekken (DKB) er et tilbud til barnehager med informasjon, faglig utvikling og arrangementer innenfor kulturlivet. Les mer om DKB på Kulturskolens nettsider. Kontaktperson på kulturskolen er Guri Dodig.

Flerfaglig blikk er en tverrfaglig satsing der barnehagene følges opp av BFT, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten over 2 år og får opplæring i en helhetlig tilnærming til å kunne oppdage barn i risiko. Kontaktperson i kommunedirektørens fagstab er Kristin Dypvik.

Arbeidsgruppen i Grønn Barneby støtter barnehager med opplæring i bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. Kontaktpersonen ved Miljøenheten er Bjørn Arild Silseth.

Folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen skal utarbeide en bedre modell for tilvenning i barnehager i Trondheim. Prosjektkoordinator er Margrethe Midtsand.

Gjennom NY som barnehagelærer skal nytilsatte nyutdannede barnehagelærere i private og kommunale barnehager få tilbud om veiledning første arbeidsår. NY som barnehagelærer i Trondheim/Malvik gjennomføres i nært samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH). Kontaktperson for ordningen er Anne Kirsti Welde.

Alle barnehager i Trondheim kommune kan delta i regional kompetanseutvikling for barnehager, REKOM som støtte i utvikling av deres pedagogiske praksis i samarbeid med Nord universitet og Høgskolen Dronning Mauds Minne. Kontaktperson i Trondheim kommune er Anne Kirsti Welde. 

Tett på er et utviklingsarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og NIFU som skal bidra til at barn som trenger ulike tilpasninger i barnehage og skole følges tettere opp av fagpersonell. I 2021 gjennomføres et pilotprosjekt i Midtbyen bydel og det planlegges ny pilot i Heimdal bydel i 2022. Kontaktperson er Steinar Bøhn. Les mer om Tett på i denne nyhetssaken

Utdanningsbarnehager: Formålet med læringsutdanningsbarnehager (LUBA) er at de i partnerskap med Dronning Mauds Minne Høgskole skal bidra til mer dialog mellom praksisfeltet og høgskolen. Læringsutdanningsbarnehager og DMMH skal sammen bidra til en barnehagelærerutdanning av høy kvalitet, og til gode barnehager med vekt på lek, danning og læring. Les mer på denne nettsiden. Fra Trondheim er Granåsen og SiT Moholt barnehager med i denne satsingen.

Sist oppdatert: 17.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242