Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Du som driver barnehage i Trondheim kan delta på et mangfoldig tilbud av kvalitetssatsinger og arenaer for erfaringsdeling med andre barnehager.

Bydelsnettverk for trondheimsbarnehager
 • Nettverk for kommunale barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: Anita LR Vangstad
 • Nettverk for private barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: Marit Ravlo Berg, Snillet gård barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: Hilde Antonsen
 • Nettverk for private barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: Torstein Johannessen, Bergheim barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson: Gunn Kristin Hansvold
 • Nettverk for private barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson: Hilde Hoemsnes Aarhaug, Sverresborg Alle barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson: Renate Kvivesen
 • Nettverk for private barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson: Anita Gaustad, Solbakken barnehage

Kvalitetsnettverk du kan være med i

Barn og Rom

Et faglig nettverk om barnehagens pedagogiske læringsmiljø.

Vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode. Vi synliggjør og utfordrer pedagogenes selvfølgeligheter og ”sannheter” ut fra barneperspektivet. Vi motvirker oppdeling av teori og praksis og bygger på frivillighet, egen aktivitet,samt en vilje til å dele ansvar. Ut fra ulikheter leter vi etter spørsmål som fordrer en eksperimenterende og utforskende arbeidsmåte.

Vi møtes ca fire ganger i halvåret på ulike barnehager og arrangerer i tillegg fagdager og konferanser.

Kontaktperson: Britt Holm

Les mer på Facebook-siden vår.

Mer informasjon på våre nettsider

ICDP foreldreveiledning

Kompetansenettverk for barnehager.

Ved spørsmål ta kontakt med koordinator i din bydel:

Lerkendal: Ann Hege Trondsen (Nissekollen barnehager),

Østbyen: Grete Hyldmo (Dronning Mauds barnehage),

Midtbyen: Anette Syvertsen-Wiig (Øya Barnehage),

Heimdal: Hege Beate Sivertsen (Øvre Sjetnan barnehager)

Marte Meo

Nettverket av instruktører møtes 2 ganger i året. Nye opplæringsgrupper settes i gang etter behov. Les mer om Marte Meo-metoden eller ta kontakt med Eva Grande Rø ved spørsmål.

Reggio Emilia

Et nettverk om barns demokratiske deltakelse i egen oppvekst
Kontaktperson: Ann Sylvi Olsen

Aktuelle satsingsområder for barnehager

Bedre skolestart

Bedre skolestart - er et innovasjonsprosjekt som Trondheim kommune deltar i, for å lykkes med en tilpasset skolestart for alle.
Prosjektansvarlig: Helene Berntsen Svensson, Oppvekstadministrasjonen

Den kulturelle barnehagesekken (DKB)

Den kulturelle barnehagesekken (DKB) - er et tilbud til barnehager med informasjon, faglig utvikling og arrangementer innenfor kulturlivet. Les mer om DKB på Kulturskolens nettsider.
Kontaktperson: Guri Dodig,Trondheim kulturskole

Flerfaglig blikk

Flerfaglig blikk -  er en tverrfaglig satsing der barnehagene følges opp av BFT, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten over 2 år, og får opplæring i en helhetlig tilnærming til å kunne oppdage barn i risiko.
Kontaktperson: Kristin Dypvik, Oppvekstadministrasjonen

Grønn barneby

Grønn Barneby - Arbeidsgruppen i Grønn Barneby støtter barnehager med opplæring i bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. 
Kontaktperson: Bjørn Arild Silseth, Klima- og miljøenheten

Helhetlig modell for inkluderende praksis

Helhetlig modell for inkluderende praksis - Alle barn skal ha et tilpasset, inkluderende og likeverdig tilbud i barnehage, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. Modellen skal bidra til at alle opplever seg som en del av et fellesskap og opplever tilhørighet i barnehagen. Modellen legger til rette for en tettere og mer systematisk samhandling mellom ansatte i laget rundt barnet. 
Kontaktperson: Steinar Bøhn, Oppvekstadministrasjonen

Liten og ny i barnehagen

Liten og ny i barnehagen - Folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen, skal utarbeide en bedre modell for tilvenning i barnehager i Trondheim.
Prosjektkoordinator: Margrethe Midtsand, Brundalen barnehager

NY som barnehagelærer

NY som barnehagelærer - Gjennom NY som barnehagelærer skal nytilsatte nyutdannede barnehagelærere i private og kommunale barnehager, få tilbud om veiledning første arbeidsår. NY som barnehagelærer i Trondheim/Malvik gjennomføres i nært samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH).
Kontaktperson: Anne Kirsti Welde - Oppvekstadministrasjonen

REKOM

REKOM - Alle barnehager i Trondheim kommune kan delta i regional kompetanseutvikling for barnehager, REKOM som støtte i utvikling av deres pedagogiske praksis i samarbeid med Nord universitet og Høgskolen Dronning Mauds Minne.
Kontaktperson: Anne Kirsti Welde - Oppvekstadministrasjonen

Utdanningsbarnehager

Utdanningsbarnehager -  Formålet med læringsutdanningsbarnehager (LUBA) er at de i partnerskap med Dronning Mauds Minne Høgskole skal bidra til mer dialog mellom praksisfeltet og høgskolen. Læringsutdanningsbarnehager og DMMH skal sammen bidra til en barnehagelærerutdanning av høy kvalitet, og til gode barnehager med vekt på lek, danning og læring.
Fra Trondheim er Granåsen- og SiT Moholt barnehager med i denne satsingen. 

Sist oppdatert: 17.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6