Veileder for Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

Veileder for Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

Forside Møllenbergveileder

Byantikvaren har laget en ny veileder for bevaringsområdet Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten. Her gir vi råd om hvordan den kulturhistorisk viktige bebyggelsen bør forvaltes. Veilederen ble publisert i mars 2018.

Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Innholdsfortegnelsen på side 5 i veilederen (pdf) er klikkbar.

Oversikt over innhold

Denne oversikten er ikke klikkbar her på nettsiden, men i veilederen(pdf).

Forord - side 3

Innhold - side 5

Historisk oversikt - side 7

Områdekart - side 14

Bygningstyper - side 15

 • Tidlig Møllenbergshus s. 16
 • Kirkeslettenhus s. 18
 • Rosenborghus s. 20
 • Murhus fra før 1925 s. 22

Området er regulert til vern - side 26

 • Reguleringsplan s. 28
 • Aktsomhetskart kulturminner s. 28 (Kulturminnekartet)
 • Hensynssone kulturmiljø s. 28
 • NB!-registeret s. 29

Istandsetting av bygninger innenfor verneområdet - side 33

 • Trehusbebyggelsens fasader s. 35
 • Murhusbebyggelsens fasader s. 39
 • Ytterdører og portdører s. 41
 • Vinduer s. 45
 • Gjerder og porter s. 49
 • Trapper s. 51
 • Taktekking og piper s. 53
 • Takrenner og nedløp s. 55
 • Takvinduer s. 57
 • Takoppbygg/kobbhus s. 59
 • Takterasser s. 61
 • Balkonger s. 63
 • Farger s. 66
 • Rømningsveier s. 69

Bruksendring - side 71

 • Uthus s. 71
 • Loft s. 72
 • Kjellere s. 73

Gårdsrom - side 75

Trapperom - side 77

Noen av illustrasjonene i veilederen

I veilederen er det både nye og gamle bilder fra området. Her er et utvalg.

En av illustrasjonene til kapittelet: Området er regulert til vern - side 26En av illustrasjonene til kapittelet: Bygningstyper - side 15En av illustrasjonene til kapittelet: Bygningstyper - side 15En av illustrasjonene til kapittelet: Bygningstyper - side 15En av illustrasjonene til kapittelet: Bygningstyper, Murhus fra før 1925 - side 22En av bildene til kapittelet om istandsetting: Trehusbebyggelsens fasader- side 35Noen av bildene til kapittelet om istandsetting: Ytterdører og portdører - side 41En av illustrasjonene til kapittelet om istandsetting: Vinduer - side 45En av bildene til kapittelet om istandsetting: Gjerder og porter - side 49En av bildene til kapittelet: Gårdsrom- side 75Ett av bildene til kapittelet: Trapperom - side 77En av bildene til kapittelet: Trapper- side 51

Om veilederen i nettmagasinet trondheim2030.no

Søk etter gamle foto

For egne søk etter bilder: Oversikt over digitale fotoarkiv.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 10.10.2022

Fant du det du lette etter?