Universell utforming

Universell utforming

Hva er universell utforming?

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi).

Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Vi legger vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.

Bildeeksempler

Torvet i Trondheim

Sentral nettside for universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside om universell utforming

Verktøy og veiledere

Funksjonsattest bolig

Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig etter TEK17

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17

Legesenter - tilgjengelig for alle

Brosjyre - Tilgjengelige inngangspartier

Skilting av kommunale bygninger, rev. utgave 3

Kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy

Universell utforming- hva ser vi etter- publikumsbygg, kartlegging, tips og råd

Universell utforming- hva ser vi etter- opparbeidet uteareal-kartlegging, tips og råd

Universell utforming i handelslokaler

Design for mangfold-universell utforming i skoler og barnehager

Nye hefter om universell utforming- lenke til bestilling

Publikasjoner fra pilotkommune- og ressurskommuneprosjektene

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011,

Vedlegg til årsrapport 2011 - Ladeparken

Årsrapport 2010

Sluttrapport for pilotkommunearbeidet 2005 - 2008, del 1

Sluttrapport for pilotkommunearbeidet 2005 - 2008, del 2

Sist oppdatert: 21.10.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward