Veiledere for byggesøknad og byggesaksprosessen

Veiledere for byggesøknad og byggesaksprosessen

Informasjon og veiledning om byggesøknad og saksprosess.

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på i våre veiledere, så kan du kontakte oss på: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no eller 72 54 25 00.

ENDRING AV PRAKSIS VED VEILEDNING KNYTTET TIL KONKRET ADRESSE (gnr og bnr)

Byggesakskontoret vil fra og med 1. juni gebyrlegge skriftlig veiledning til våre kunder knyttet til en konkret adresse (gårds- og bruksnummer) og hvor det gjøres konkrete vurderinger av saksbehandler. Kostnad knyttet til slik veiledning er kr. 4 170,-.

Ordinær muntlig veiledning etter forvaltningslovens § 11 (veiledningsplikt), vil som tidligere være kostnadsfritt, men vi gjør oppmerksom på at det settes av et kvarter til muntlig veiledning pr kunde.  

Vi anbefaler samtidig våre kunder om å sjekke ut våre nettsider https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/ da mye informasjon er lagt ut der. Vi har som ambisjon å gjøre våre nettsider så gode som mulig og setter stor pris på en tilbakemelding på hvilke forbedringer som kan gjøres.

Dette kan sendes til vårt postmottak: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Du finner også mye informasjon hos: Direktoratet for byggkvalitet

Sist oppdatert: 24.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242