Prosjektering bygg

Prosjektering bygg

Anvisningene og de tekniske kravspesifikasjonene skal brukes i forbindelse med utarbeidelse av anbud og tilbud på arbeider for prosjektering og bygging av kommunale kategoribygg og boliger.

Prosjektbeskrivelser og konkurransegrunnlag finnes på www.doffin.no.

Funksjons- og arealprogram

Prosjektanvisninger

Tekniske kravspesifikasjoner

Utførelse av brannteknisk tegning, rømningsplan og orienteringsplan i TBRTs kommuner + eksempeltegning på orienteringsplan, se Trøndelag brann- og redningstjenestes forskrifter og veiledninger.

Andre generelle grunnlagsdokumenter

Sist oppdatert: 13.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3